Baseline Informatiebeveiliging Overheid: voor een veilige digitale overheid

Beschrijving

Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatie-beveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Voorheen hadden alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines waren (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en liepen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatie-beveiliging optimaal te professionaliseren was er behoefte aan een eenduidige en herken-bare basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid.

Wat is de BIO?
De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.

Security, betrouwbaarheid, informatieveiligheid en TMX
De BIO is dus een basisnorm die structuur biedt aan overheidsinstanties in het risico gestuurd inpassen van applicaties voor gebruik door gemeenten en derden. Dit inpassen geldt zowel voor lokaal toegepaste software als software dat uitbesteed is en als Cloudapplicatie beschikbaar wordt gesteld, zoals de TMX-Net Pro hoofdpost. De inzet van de BIO is met name het borgen van een hoog niveau aan security, betrouwbaarheid en informatieveiligheid.

Te denken valt hier ook aan andere voorzieningen die in TMX worden toegepast of beschikbaar zijn:
– Simkaart communicatie via een niet-openbare APN
– Two factor authentication (2FA)
– Eigen protocol die onder andere voorziet in Firmware over the
Air (FOTA)
– Hosting Tier3 datacenter (gecertificeerd conform ISO27001)
Security by Design

Met name het uitwisselen van gegevens met applicaties van derden moet veilig gebeuren en dat zeker wanneer het om persoonsgegevens gaat.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top