Logo_AquaNederland Digitaal-01 copy

Aqua Nederland Digitaal - 2 juli

De PerceelTool, WAT kan ER op eigen perceel?

Aan de slag met de PerceelTool

Stedelijk watermanagers moeten bewuste en intelligente keuzes maken als het gaat over het verwerken van regenwater. Hoeveel hemelwater kan ik verwerken op een particulier perceel, zodat het niet hoeft te worden afgevoerd via het openbare riool? Wat draagt dat bij aan het beperken van wateroverlast op openbaar terrein en het beperkt houden van wateroverlast op particulier terrein? En wat zijn de effecten van verschillende maatregelen? STOWA en Stichting RIONED hebben voor het beantwoorden van deze vragen een gebruiksvriendelijk rekeninstrument ontwikkeld: de PerceelTool.

Gebruikers van de PerceelTool kunnen berekenen hoeveel regenwater een particulier perceel kan verwerken en hoeveel water er afstroomt naar het openbare gebied en/of riolering. De PerceelTool kijkt naar het functioneren van alle onderdelen van een perceel in samenhang met de openbare ruimte. Die samenhang is nodig om een realistisch beeld te krijgen van de effecten van uiteenlopende maatregelen, zoals het aanleggen van waterbergende en infiltrerende voorzieningen of het verlagen van een deel van de tuin.


ir. Kees Broks, directeur van Broks-Messelaar Consultancy zal namens STOWA samen met Dirk Jan van Luijtelaar, ontwikkelaar van de PerceelTool namens ITS software gaan met jou de werking van de PerceelTool doornemen in deze workshop. De workshop is voor iedereen die wil begrijpen hoe een perceel onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen functioneert, kan met de PerceelTool aan de slag: afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen of adviesbureaus én ook geïnteresseerde particulieren.

Over de workshop:

Tijdens deze interactieve sessie maak je op een makkelijke manier kennis met de PerceelTool. De toepassing, opzet en het gebruik van de tool worden toegelicht en je zal zelf met een aantal oefeningen aan de slag gaan. En natuurlijk is er ruimte voor vragen en interactie. Tot maximaal 15 deelnemers kunnen ook hulp krijgen bij de oefeningen. Een groter aantal deelnemers kan meeluisteren en -kijken en vragen en opmerkingen delen. Zij kunnen ook op hun eigen computer actief deelnemen aan de oefeningen, maar dan zonder ondersteuning.

 

Voor ‘hands on’ deelname aan de sessie is het handig om van te voren de software te installeren. Deze is in een zip-bestand te downloaden van perceeltool.nl/software. Een toelichting op deze eerste installatie staat op perceeltool.nl/software/aanmelding. Soms wordt de installatie van de software belemmerd door een virusscanner. Hoe dit te voorkomen is uitgelegd op perceeltool.nl/software/virusscanner. De PerceelTool kan ook draaien op een Mac, niet rechtstreeks maar via de Parallels software.

Scroll naar top