Logo_AquaNederland Digitaal-01 copy

Aqua Nederland Digitaal - 2 juli

Samenwerken aan water

Bezoek aanstaande donderdag vanaf 13:00 uur de inspirerende kennissessies van vooraanstaande kennispartijen. Het doel is van elkaar te leren en samen met elkaar de huidige uitdagingen in de watersector aan te pakken.

Voor iedere sector zijn er interessante sessies met focus op drinkwater, afvalwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer.

Na iedere ronde met diverse parallelsessies kunt u netwerkcarrousel betreden, waarin u random wordt gekoppeld aan een andere waterprofessional. Een erg leuke manier om interessante nieuwe relaties op te doen!

Ontdek de sprekers

Hieronder ziet u de sprekers die u graag meenemen in hun expertise. Leer van elkaar en ga samen aan de slag om uitdagingen in de watersector aan te pakken.

 

Tip!: Ga met uw muis over de sprekers heen en ontdek welke kennis zij aanstaande donderdag graag met u delen.

Jan Willem Mulder

Energie- & Grondstoffenfabriek

Afvalwater als nieuwe Waterbron

Dagelijks wordt er in Nederland ruim 5 miljard liter afvalwater geproduceerd. Water dat technisch én financieel een heel aantrekkelijke zoetwaterbron kan zijn voor landbouw en industrie. De haalbaarheid en kansen worden besproken én met enkele cases nader toegelicht. Benieuwd of dit ook voor uw bedrijf interessant is? Verken het samen met de Energie- en Grondstoffenfabriek!

Harry Polman

H2O Biofouling Solutions B.V.

Inzicht in effectiviteit biofouling bestrijding in koelwater systemen

Voor koeling van processen wordt meestal oppervlaktewater gebruikt. Het koelwater bevat een diversiteit aan organismen die het koelwatersysteem vervuilen en dit kan operationele problemen opleveren. Daarnaast stimuleert een vervuild koelwatersysteem de vermeerdering van legionella en andere pathogenen. Met een (online) biologische meetmethode kunnen deze risico’s eenvoudig beheerst worden.

Jaap Bresser

IKT-Nederland

Wortelgroei in en om leidingen

Schade aan rioolstelsels door boomwortels. De vraag is waarom leidingen blijkbaar zo aantrekkelijk zijn voor boomwortels en hoe wortels in staat zijn om buisverbindingen te passeren. Pas als we het groeigedrag van wortels nader onderzoeken, kunnen we dat beter begrijpen en de juiste maatregelen nemen.

Daan de Kubber

Lapinus

Urban Climate Adaptation met Rockflow

Bij Rockflow, een product lijn van ROCKWOOL, werken we aan klimaat adaptieve oplossingen. Daarbij gebruiken we steenwol die we water absorberend hebben gemaakt. Samen met de eigenaar van een project, het ingenieursbureau en de aannemer om water management oplossingen te maken die aansluiten bij de lokale omstandigheden. In onze kennissessie zullen we laten zien hoe dit project in Schaarsbergen werd aangepakt en wat het resultaat is.

STOWA & RIONED

De PerceelTool

De PerceelTool, WAT kan ER op eigen perceel?

Tijdens deze interactieve sessie maak je op een makkelijke manier kennis met de PerceelTool. De toepassing, opzet en het gebruik van de tool worden toegelicht en je zal zelf met een aantal oefeningen aan de slag gaan. En natuurlijk is er ruimte voor vragen en interactie. Let op: Maximaal 15 actieve deelnemers, de overige deelnemers kunnen meeluisteren en -kijken en vragen en opmerkingen delen.

Annette Bunnen

Sweco

De vitale waterinfrastructuur van de toekomst

“Ons doel is het realiseren van een vitale waterinfrastructuur van de toekomst. Zo maken we samenlevingen en steden voor de generaties na ons veiliger, schoner en duurzaam. Maar hoe ziet deze toekomst eruit? Gaan we de waterkringloop sluiten: direct hergebruiken van gezuiverd afvalwater voor drinkwaterproductie? Of zijn er goede alternatieven?”

ENVAQUA

TechTalk

TechTalk: Simulatie en Modellering voor het managen van drinkwater assets

De sprekers geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op data gedreven asset management. Wat levert het op in technische zin? Hoe snel worden de investeringen terugverdiend? Welke interne of externe barrières ervaren de sprekers als ze deze moderne technologie in hun bedrijfsvoering of die van hun klanten willen toepassen? En hoe kunnen we die barrières wegnemen?

Roland Röhrs

VEGA Meet- en Regeltechniek

Periferie en metingen op ondergrondse drinkwaterleidingen

Het belang van metingen om een goed inzicht in de staat van uw drinkwaterleidingen te krijgen, is steeds belangrijker. Niet alleen om te bepalen of er voldoende druk op de leidingen staat, maar ook om eventuele lekken snel op te sporen. Daarnaast zijn metingen essentieel om tijdig te voorkomen dat leidingen scheuren en kunt u er ook nog eens energie mee besparen

Peter van Thienen

KWR

Zeker weten? Drinkwater en onzekerheid

De voortschrijdende digitalisering zorgt ervoor dat ook de drinkwatersector steeds meer beslissingen baseert op data en modellen. Dit leidt tot betere beslissingen, mits we oog houden voor en op een geschikte manier omgaan met de onzekerheden in data en modellen. Een presentatie over een interessant fenomeen met praktische voorbeelden.

Kees Roest

KWR

Water in de circulaire economie

Het streven naar een circulaire economie is geen doel op zich, maar een middel voor toegang tot toekomstige welvaart. Maar hoe ziet dit er uit voor de watersector? De circulaire stip-op-de-horizon en de beoordeling van circulariteit met heldere criteria is hierbij van belang.

Frederic Béen

KWR

Rioolwater, spiegel van de samenleving

Rioolwater blijkt een spiegel van de samenleving. Het kan informatie opleveren over drugs- en medicijngebruik, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, maar ook de aanwezigheid van pathogenen zoals het Covid-19 virus. Deze informatie kan overheden helpen hun beleid te toetsen en te verbeteren.

Siert Wiersema

Aerzen

In 5 stappen naar een toekomstbestendige beluchting

Duurzame besparingen kunnen alleen worden gerealiseerd als de efficiëntie van de afzonderlijke machines of componenten afgestemd is op de (wisselende) belasting van het proces en real time wordt gecontroleerd op de exacte hoeveelheid benodigde lucht in een aerobe waterzuiveringsinstallatie. De integratie van technologie en processen vergroot de voorspelbaarheid, zowel van het procesverloop als met betrekking tot het van onderhoud. Het resultaat is minimalisering van risico’s en de meest gunstige TCO.

Joost de Haan

WaterWindow

Leren innoveren van innovatiesuccessen

Om de slagingskans van nieuwe ideeën en innovaties te vergroten  moeten belemmeringen en barrières worden weggenomen. Het delen van praktische kennis tussen professionals biedt grote kansen voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen. Specifieke kennis is immers vaak alleen bij de innovator bekend. Hoe kan peer-to-peer contact kan helpen bij het wegnemen van belemmeringen voor innovaties: Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Welke kennis kan én mag je delen online delen?

Arno Folkerts & Paul Smit

Folkerts & Smit

Anders kijken naar de verandering

Hoe werkt verandering? Over dat thema spreken Arno & Paul al jaren. Daar waar verandermanagement in zo'n 70% van de gevallen mislukt, zien we in deze Corona crisis dat het gedrag van veruit de meeste mensen opeens wél verandert. Hoe werkt dat precies in ons brein? Hoe reageren mensen op een crisis? Welke inzichten kunnen we gebruiken als het gaat om vertrouwen, samenwerking en communicatie? Waarom is toiletpapier voor ons brein opeens zo belangrijk? Waarom werkte de uitspraak van Rutte: "Niet hamsteren!" averechts?

Lisette van Beusekom

Ynformed

Het herkennen van rioolvreemd water en afwijkende debieten

Kunnen we met een data science-aanpak meer inzicht krijgen in hoe ons riool functioneert? Ja, dat kan! Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld uit de sector (het herkennen van rioolvreemd water en afwijkende debieten) nemen we je in deze sessie mee in hoe dit werkt én wat het oplevert voor waterschap en gemeente. Tastbaar en concreet.

Sandor Peper

RWB

Chemievrije en Duurzame Koelwaterbehandeling - winst voor alles en iedereen

Door de droogte van afgelopen zomers wordt nogmaals benadrukt dat mens en milieu sterk van elkaar afhankelijk zijn. Met het SRCT-systeem is het mogelijk om op een duurzame en chemievrije manier koelwater te behandelen, de water footprint te verkleinen én te besparen op operationele kosten die koeltorens met zich meebrengen.

Vita Vollaers

Sweco

Faalmechanismen van hemelwatersystemen

Omwille van duurzaamheid, klimaatadaptatie en oppervlaktewaterkwaliteit zijn de afgelopen decennia tal van nieuwe hemelwatersystemen ontwikkeld. Het zijn vaak multifunctionele systemen, die naast de afvoer van hemelwater ook als weg- of als groenvoorziening fungeren. In mijn afstudeerproject aan de TU Delft heb ik onderzoek gedaan naar de faalmechanismen van nieuwe typen hemelwatervoorzieningen, met als uiteindelijk doel om het functioneren van deze hemelwatersystemen te verbeteren.
Proceswater icoon

Proceswater

Afvalwater icoon

Afvalwater

Drinkwater icoon

Drinkwater

Stedelijk water & rioolbeheer icoon

Stedelijk Water

Plan uw virtuele bezoek

Aanstaande donderdag om 13:00 uur is het zover! Gedurende deze middag nemen sprekers u mee in hun expertise, onderzoeken en workshops. We hebben een bomvol programma voor u samengesteld. Plan uw bezoek dus goed! 

 

U kunt nu ook de Aqua Nederland Digitaal App downloaden. Hierin kunt u uw gewenste sessies als favoriet markeren, waardoor u uw eigen persoonlijke programma samenstelt. Wel zo handig!

Scroll naar top