Beleidsadviseur Riolering, Water & Klimaatadaptatie

Description

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur lever je een actieve bijdrage aan de beleidsvorming op het gebied van riolering, water en klimaatadaptatie. Samen met vakspecialisten en andere stakeholders, binnen of buiten de gemeente, geef je vorm aan dit beleid. Je organiseert het proces, stemt af, maakt verbinding en stuurt op de inhoud bij het tot stand komen van dit beleid. Het werk varieert van het formuleren van beleid, het hands-on adviseren tot het strategisch adviseren. Daarnaast vervul je in bepaalde gevallen ook de rol van projectleider. Ook weet je vraagstukken die geen relatie hebben met jouw vakgebied, op te pakken en tot een goed einde af te ronden. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit.
Je combineert taken van diverse abstractieniveaus met elkaar, met behoud van overzicht en kennis van de dynamische omgeving waarbinnen je werkzaam bent. Dit vraagt om het goed kunnen schakelen en integraal denken en handelen. Je werkt volgens onze ‘Bommelerwaarden’, met lef, trots en samen!

Klimaatverandering is een hot item. Voor veel mensen is het echter een ongrijpbaar vraagstuk. Jij bent daarom in staat om mensen te informeren, te verbinden, overtuigen en inspireren en te enthousiasmeren. Je bent in staat om jouw collega’s en onze inwoners mee te nemen in oplossingen. Dit vraagt om goede communicatieve vaardigheden.

De doorontwikkeling van het team en de organisatie zijn van belang. Jij levert daarin een actieve bijdrage. Wij verwachten van jou verbeteringsvoorstellen voor lopende processen en jouw input voor hoe we dingen beter en/of eenvoudiger kunnen maken.

Je werkt in de volle breedte mee aan de ontwikkeling van een team specialisten, maar ook aan de advisering van het management en het college van B&W. Tevens ben je budgetverantwoordelijke. Je stuurt niet alleen op de inzet van middelen, maar legt er ook verantwoording over af.

Zoek op watervacatures.nl op trefwoord 245934 voor meer informatie en/of direct solliciteren.

Media

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top