Envochem DOX batch chemisch-fysische afvalwaterzuiveringsinstallatie

Description

Onze Envochem® -installaties voor de fysico-chemische behandeling van proceswater, afvalwater en watercirculatie hebben we gestandaardiseerd in twee series: Envochem® DOX voor batch-installaties en Envochem® COL voor continue zuiveringsinstallaties.
Typische toepassingen voor de installaties op maat zijn: Verwijderen van zware metalen of metalen, ontgiften of emulsie splitsen van proceswater. Voor deze toepassingen gebruiken we de volgende processen, afzonderlijk of gecombineerd: precipitatie/flocculatie/sedimentatie, neutralisatie, actieve-kooladsorptie, oxidatie met UV of ozon.

Envochem-installaties worden bijvoorbeeld gebruikt in de oppervlaktetechnologie, de glasindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, in industriële wasprocessen, automobiel- of zonnetechnologie.
Onze Envochem® DOX batch installaties worden geleverd met een capaciteit tot 100 m³/d.
Envochem® COL-installaties voor continue afvalwaterzuivering hebben een capaciteit tot 400 m³/u.

Media

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll to Top