Flowtrackers BV

Over ons

Foutaansluitingen binnen het rioolstelsel zorgen voor een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater en uiteindelijk voor milieuvervuiling en dienen derhalve zo snel mogelijk opgespoord en aangepakt te worden.
Echter, ondanks de meest recente revisie van het rioolstelsel blijkt het herleiden van de huisaansluiting in het veld toch nog vaak een kostbare en inefficiënte zoektocht.

Om deze zoektocht nu te verlichten, heeft Flowtrackers® een systeem bedacht dat minder kostbaar is dan traditionele, reeds bestaande onderzoeksmethodes, hetgeen een kostenbesparende werking oplevert. Voor de civieltechnische sector is dit een grote stap vooruit, aangezien deze techniek snel, eenvoudig uitvoerbaar is en een 100% garantie geeft. Er behoeven geen grote en dure onderzoeken meer uitgevoerd te worden, Flowtrackers® laat gewoon het water zelf het werk doen!.

Flowtrackers®

Dit innovatieve systeem is gebaseerd op speciaal ontwikkelde & geprogrammeerde Flowtrackers® tags en kan bijv. ingezet worden bij de volgende toepassingen:

• Controle huisaansluiting
Door de tags via de aangesloten toestellen te lozen en in de diverse hoofdputten van het stelsel een Flowtrackers® detectie apparaat te plaatsen, kan op efficiënte wijze gecontroleerd worden of de in het object aanwezige toestellen wel op de juiste buis c.q. stelstel worden aangesloten.
“Vervuiling” van de afvalwaterstromen met schoonwater is op deze manier eenvoudig vast te stellen en op te lossen. Deze methode is 100% sluitend, snel, duidelijk, duurzaam en geeft een minimale belasting voor de burgers tijdens de onderzoeken.

• Deksel
De rioleringssystemen bevinden zich onder het maaiveld. Detectie van de componenten boven het maaiveld is niet mogelijk. Bij projecten uitgevoerd door derden en die later worden overgedragen aan de gemeente, is controle op de juistheid van de verstrekte gegevens daarom lastig. Door nu het aanbrengen van speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags op strategische plekken wordt dit probleem ondervangen en is controle eenvoudig.

De deksel, incl. tag, wordt op een standpijp gemonteerd welke tot maximaal 30 cm onder het uiteindelijke maaiveld komt en gaat vervolgens in de ‘slaapstand’.
Indien de huisaansluiting gedetecteerd en opgegraven dient te worden dan wordt met behulp van Flowtrackers® detectie apparaat een signaal uitgezonden waardoor de sensor uit de slaapstand komt en de locatie ervan exact kan worden herleid via speciaal ontwikkelde software.

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top