Junior Labmedewerker-veldwerker

Beschrijving

Functieverantwoordelijkheden en dagelijkse taken:
– Assisteren bij of uitvoeren van biologische, microbiologische, biochemische tests en laboratoriumanalyses met behulp van de juiste technische apparatuur en instrumenten.
– Aannemen, verzamelen en verwerken van monsters.
– Uitvoeren van of assisteren bij veldonderzoek en enquêtes om gegevens en monsters te verzamelen.
– Experimenten voorbereiden en begeleiden.
– Bereken testresultaten, log en rapporteer resultaten (met behulp van een computer).
– Zorg ervoor dat de apparatuur in goede staat blijft en zorg voor een schone werkplek.
– Oefen veilige werkgewoonten, inclusief het naleven van alle regels en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
– Op de werkplek blijk geven van de juiste omgang met potentieel gevaarlijke chemische en biologische agentia en/of stralingsbronnen.
– Analyseren van data en opstellen van rapportages.
– blijk geven van een hoge mate van professionaliteit en vertrouwelijkheid met bedrijfsgerelateerde zaken.

Media

Gallery

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin