Aanpassing gaslijn RWZI Drachten. Hoe samenwerking binnen GMB leidt tot innovatie

Beschrijving

Adjustment gas line WWTP Drachten. How cooperation within GMB leads to innovation

RWZI Drachten is een van de zuiveringen van Wetterskip Fryslân. Projectleider Curt van Oss vertelt dat hier werk aan de winkel was, want veel componenten waren verouderd, de gasleiding moest bovengronds komen in plaats van ondergronds en de fakkel moest worden vergroot en verplaatst. Allemaal gebruikelijke werkzaamheden voor GMB Gastechnieken, alleen: het project bestaat vanwege funderingswerk en terreinveranderingen voor maar liefst een derde uit betonwerk. Curt: ‘Om een goede start te maken betrokken we ook GMB WK&I voor de beton- en infrawerkzaamheden en onze specialisten van de discipline Elektrotechniek bij dit project.’

Lees het volledige artikel via de link.

Scroll naar top