BETROUWBARE AFVALWATERBEHANDELING EN SLIBAFHANDELING

Beschrijving

Een typische rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt een reeks behandelingsprocessen om gerecycled water en biosolids te produceren. Bij afvalwaterzuivering kan het proces worden onderverdeeld in vier stappen: voorbehandeling, primaire, secundaire en tertiaire behandelingen.

De eerste stap wordt uitgevoerd door fysische processen om het water voor te bereiden op volgende fasen. SPIRAC biedt apparatuur voor voorbehandeling die ook wel headworks wordt genoemd. Grove zeven, fijne zeven, transporteurs, wassers en verdichters, gritscheiders en wassers, allemaal separaat geassembleerd als tot zelfs één hoofdwerk genaamd COMBIGUARD. De SPIRAC headworks-pakketten zijn continu verbeterd en er zijn verschillende modellen en maten beschikbaar om operators de optimale oplossing voor hun specifieke vereisten te bieden. Het primaire, secundaire en tertiaire afvalwaterzuiveringsproces creëert ontwaterd zuiveringsslib. Ontwaterd slib (of biosolids) zijn de resterende vaste stoffen die worden verzameld uit het uiteindelijke afvalwaterbehandelingsproces om naar een stortplaats te worden getransporteerd of voor nuttige landbouwdoeleinden te worden gebruikt. Het assortiment van SPIRAC omvat apparatuur voor het transporteren, opslaan en transporteren van ontwaterd slib.

Meer informatie, inclusief een afbeelding, die een typische rioolwaterzuiveringsinstallatie laat zien en hoe de SPIRAC-apparatuur in het proces past, is te vinden op: WWW.SPIRAC.COM

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin