Bodembeschermende voorzieningen voor de industrie

Beschrijving

Zo zijn de systemen ook geschikt voor het afwerken van randen, opstanden en zelfs verticale wanden. Het naadloos afdichten van onder andere opvangbakken, stortbakken, calamiteitenvoorzieningen en tankputten is dan ook geen enkel probleem. Ook opslagtanks die op betonnen funderingen staan, dienen duurzaam te worden beschermd tegen het indringen van vocht tussen de aansluiting van de tank en de terp. Daar waar de Triflex producten een uitstekende hechting garanderen op de meest uiteenlopende ondergronden zijn de systemen bij uitstek geschikt voor deze toepassing. Door koude-applicatie van de systemen wordt brandgevaar uitgesloten.

Lek- en calamiteitenbakken
Het afdichten van een tankput of calamiteitenbak kan op diverse manieren gebeuren. Afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, regelgeving, wensen en/of eisen van de opdrachtgever kan Triflex het juiste systeem aanbieden. De zeer korte uithardingstijd, duurzaamheid en de koude-applicatie van de producten zorgen voor minimale overlast en stagnatie. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld worden volstaan met het afdichten van de (dilatatie)naden en/of overgangen terwijl sommige putten of bakken een compleet afdichtingssysteem nodig zijn.

Was-, tank- en losplaats
Losplaatsen voor vrachtwagens met een vervuilende lading moeten vloeistofdicht worden afgewerkt. Dat geldt hetzelfde voor industriële wasplaatsen. Triflex’ systemen beschermen onder de meest extreme omstandigheden het vloerveld tegen indringing van vervuilde (vloei)stoffen en erosie. De membranen hechten op nagenoeg alle ondergronden, asfalt- en betonovergangen in los- en wasplaatsen zijn dan ook eenvoudig af te dichten.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin