De WaterSNIP Meetcampagne Nitraatsensoren

Beschrijving

Begin oktober start een gezamenlijke meetcampagne, waar Observator onderdeel van is. Op het meetstation van Rijkswaterstaat, in de Maas bij Eijsden, zullen verschillende nitraatsensoren worden getest. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het initiatief hiervoor genomen in het kader van het WaterSNIP programma. Binnen WaterSNIP wordt gezocht naar een methode om met sensoren de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit te meten. Nitraat is een belangrijke parameter waarmee de uitspoeling van meststoffen gemeten kan worden.

In de meetcampagne worden de verschillende technieken en sensoren onderzocht. Als referentie worden ook watermonsters in het lab geanalyseerd. De sensoren worden vergeleken met elkaar en met de labresultaten. Hierdoor ontstaat inzicht in de kwaliteit en toepasbaarheid van de verschillende methodes om online nitraat te meten. Rob Beun, Observator’s hydro specialist: ‘Door gezamenlijk de proef uit te voeren, leren we van elkaar en komen we dichterbij een uniforme kant-en-klare gebruiksmethode.’

De meetcampagne is een samenwerking tussen de volgende partijen: Aquon, Deltares, Eijkelkamp, Endress+Hauser, Hach, Microlan, Observator Instruments, IMEC OnePlanet, Ott HydroMet, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijkswaterstaat, Technolution en Qsenz.

Voor deze meetcampagne zet Observator de Systea WIZ probe in. Naast Systea’s auto-analyser techniek biedt Observator instrumenten aan van TriOS en Xylem/YSI.

Scroll naar top