Drinkwaterbedrijf Oasen werkt aan nieuwe generatie zuiveringsinstallaties

Beschrijving

Zuiver en betrouwbaar drinkwater uit de kraan. In Nederland vinden we dat heel gewoon maar vanzelfsprekend is het allerminst. Door de opwarming van de aarde stroomt minder water door de rivieren waardoor water uit de Noordzee de kans krijgt om meer stroomopwaarts te komen. Zo verzilt het water. Om de verzilting tegen te gaan, gaat het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen werken met een nieuw zuiveringssysteem met membraanfilters. Sweco kreeg opdracht voor het ontwerp en de contractvorming.

DE TECHIEK ACHTER DE NIEUWE INSTALLATIE
De membraanfabriek van de installatie van Oasen maakt gebruik van een ingenieus stelsel van membranen dat zich in een buizenstelsel bevindt. Grondwater wordt onder hoge druk door de membranen geperst waardoor het gezuiverd wordt. Het gezuiverde water krijgt vervolgens een nabehandeling. Om de laatste resten ammonium te verwijderen wordt het permeaat van de reverse osmosis over ionenwisselaars geleid, door middel van calcietfiltratie opgehard en met behulp van torenbeluchting ontdaan van de laatste resten methaan en kooldioxide. Daarna wordt het drinkwater gebufferd in reinwaterreservoirs en verder getransporteerd. Het concentraat dat achterblijft in de membranen, de verontreinigende stoffen, wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daar verder gezuiverd.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top