Energiefabriek West | Waterschap Rivierenland
RWB BV

Energiefabriek West | Waterschap Rivierenland

In opdracht van Pannekoek GWW heeft RWB de werktuigbouwkundige installatie van Energiefabriek West voor Waterschap Rivierenland gebouwd. Energiefabriek West levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van het waterschap.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Om efficiënter en duurzamer afvalwater te zuiveren heeft RWB, in opdracht van Waterschap Rivierenland, de rwzi in Sleeuwijk uitgebreid en gerenoveerd (zie klant-case centralisatie rwzi Sleeuwijk).

Deze vergrote capaciteit (meer rioolslib) biedt mogelijkheden voor een slibvergistingsinstallatie en het opwekken van biogas. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas en terug worden gebracht in het net. Naast de productie van “groene energie” neemt het volume rioolslib met circa de helft af (minder afvalstoffen).

De nieuwe Energiefabriek West heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van het waterschap om in 2020 circa 40% van de gebruikte energie duurzaam op te wekken.

In opdracht van Pannekoek GWW heeft RWB de werktuigbouwkundige installatie van de Energiefabriek gebouwd. IV-water heeft het ontwerp gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van de Ephyra® vergister technologie van Royal HaskoningDHV.

Inmiddels draait de installatie naar tevredenheid.

Energiefabriek West omvat in hoofdlijnen:

– Slibontvangststation met lospompen en opslagsilo’s
– Ephyra® reactor
– Navergister
– Uitgegist slibbuffer
– Slibontwatering middels centrifuges
– Ontwaterd slibopslag en slibverlading
– Ballongashouder en gasfakkel
– Biogasopwaarderingsinstallatie
– Verwarmingsketels
– Deelstroombehandeling voor N-verwijdering
– Slibcirculatiepompen met warmtewisselaars
– Diverse pompfases incl. piping en appendages

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top