Gemaal Oud Prinslandse Polder gerenoveerd met LMX800

Beschrijving

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Remondis Smart Infra Naaldwijk B.V. de elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd. Het project omvatte het demonteren en afvoeren van het bestaande schakelpaneel, het engineeren, bouwen, plaatsen en in- bedrijfstellen van het nieuwe schakelpaneel. Ook het oplossen van alle elektrotechnische gebreken, die uit de NEN2767 keuring naar voren zijn gekomen, zijn onderdeel van het project.

Werking van de installatie
In de nieuwe besturingskast is volgens het functioneel ontwerp van Waterschap Brabantse Delta een LMX800 configuratie opgenomen. In de bestaande situatie werd gebruik gemaakt van een Mitsubishi PLC en onderstation LM8-N, die (alleen). zorgden voor de communicatie met de hoofdpost. Het voordeel van de LMX800 is dat er nu één onderstation wordt toegepast die zorgt voor de besturing en de communicatie. De software is in samenwerking met Remondis Naaldwijk aangeleverd door Waterschap Brabantse Delta.

In de oude situatie werden de pompen aangestuurd door middel van een softstarter en, ondanks dat het functioneel ontwerp van Brabantse Delta voorschrijft om in nieuwe situaties frequentieregelaars toe te passen, zijn de bestaande softstarters overgezet naar de nieuwe besturingskast. De reden hiervan is dat de bestaande pompen, beide 110kW, zijn gehandhaafd en niet met een frequentieregelaar aangestuurd kunnen worden.

Voordat het gemaal kan gaan draaien dient er eerst een vacuüm gecreëerd te worden in de persleiding van de betreffende pomp. De beluchtingsklep wordt dicht gestuurd, de vacuümpomp(en) wordt/worden aangestuurd en het water wordt in de persleiding gezogen. Als de gewenste (onder)druk behaald is gaat de vacuümklep dicht; de vacuümpomp wordt uitgeschakeld en de betreffende pomp wordt ingeschakeld. Als vervolgens het gewenste peil in de polder is bereikt wordt de pomp weer uitgeschakeld en de beluchtingsklep geopend, om de (onder)druk in de persleiding af te laten.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top