Introductie gepatenteerde ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

Beschrijving

Al snel na ingebruikname van het rioolgemaal Scheveningen bleek het beheer van de pompkelder een grote uitdaging. Het rioolgemaal blijkt regelmatig vast te lopen door dingen die niet in het riool thuishoren. Deze vetten en doekjes koeken dusdanig aan elkaar dat een ‘drijvende vetlaag’ ontstaat. Tijdens een onderhoudsstop wordt het rioolgemaal grondig professioneel schoongemaakt gedurende meerdere werkdagen. Dit werk kan alleen worden uitgevoerd in droge perioden omdat het water in de rioolstelsels moeten worden opgeslagen en deze capaciteit is beperkt. Regenval tijdens een geplande onderhoudsstop zorgt regelmatig voor verplaatsing van de onderhoudsactiviteiten met als gevolg het opnieuw plannen, vergunning aanvragen en oplijnen van diverse partijen. Tijdens een stop kan tot tientallen tonnen afval worden verwijderd. Dit vuil wordt vervolgens weggevoerd door middel van de zuigauto’s naar afvalverbrandingscentrales; al met al een C0² intensieve klus. Het is dus een tijdrovend, niet duurzaam en zeer kostbaar proces wat meerdere malen per jaar herhaald dient te worden. De stilstand van het rioolgemaal Scheveningen loopt op tot 5 keer per kalenderjaar. Door de ROLAPAC wordt de opeenhoping van ‘de vetlaag’ sterk teruggedrongen. Samengevat heeft de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar in een succesvolle pilot met Delfluent Services geleid tot een vijftal voordelen: er wordt sterk bespaard op de beheerskosten (met name schoonmaakkosten) van het rioolgemaal. De oplossing draagt bij aan het duurzaamheidslabel; het verwijderen van het afval kan geschieden door minder voertuigbewegingen en derhalve een lagere C02 uitstoot. Doordat meer vetten worden getransporteerd naar afvalwaterzuiveringsinstallatie welke is voorzien van een biogascentrale wordt de productie van biogas hoger. Er is tevens minder overlast voor omwonenden door minder onderhoudstops en men is minder afhankelijk van de weersomstandigheden welke bij een onderhoudsstop roet in het eten kan gooien.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top