Paper toont verzamelde gegevens van NEP-495 en NEP-595 troebelheidssondes

Beschrijving

De Australische NSW Department of Planning, Industry and Environment gebruikt meerdere NEP-495 en vijftien NEP-595 troebelheidssondes in Kosciuszko National Park. De toegepaste troebelheidssensoren worden gebruikt om de aanwezigheid van gesuspendeerd sediment inzichtelijk te maken en om het seizoensgebonden zweef-sedimentregime te beoordelen op locaties met zeer kleine en grote hoeveelheden paardenactiviteit.

Een eerste studie heeft duidelijk aangetoond dat schade aan oevergebieden en verslechtering van de waterkwaliteit van de subalpiene stromen op de bemonsterde locaties wordt veroorzaakt door paarden, en dat toenemende interactie tussen paarden en beken resulteert in verhoogde troebelheid, zowel direct als verder stroomafwaarts. De troebelheid in door paarden aangetaste stromen overschrijdt de landelijke richtlijnen aanzienlijk en vormt een duidelijk risico voor de biodiversiteit en ecologische processen.

Alle resultaten van dit onderzoek, inclusief de verzamelde gegevens van zowel de NEP-495 als de NEP-595 troebelheidssondes, zijn gepubliceerd in een paper. De gegevens helpen de NSW Department of Planning, Industry and Environment – de financier van dit onderzoek – om managementbeslissingen gerelateerd tot dit nationale park te begeleiden.

Marktleider
Observator is met het eigen merk Analite al sinds de jaren 90 marktleider op het gebied van optische troebelheidssensoren. In 2015 zijn de zeer succesvolle troebelheidssensoren NEP-395, NEP-495 en NEP-180 opgevolgd door de NEP-5000 familie van sensoren. De NEP-5000 gebruikt de modernste technologie en is gestoeld op 30 jaar ervaring in het produceren van troebelheidssensoren. De NEP-5000 en zijn voorgangers worden wereldwijd door diverse gerenommeerde fabrikanten als OEM toegepast.

NEP-595
Een NEP-5000-sensor is geïntegreerd in de NEP-595 troebelheidssensor. Dit alles-in-één apparaat bewaakt en registreert troebelheid vanuit een stevig, op zichzelf staand pakket.

Scroll naar top