Phytoair als voorzuivering voor industriewater bij Dow Terneuzen
Rietland

Phytoair als voorzuivering voor industriewater bij Dow Terneuzen

Rietland plaatste in 2019 twee beluchte rietvelden op de pilot locatie van chemisch bedrijf Dow in Terneuzen. Eén rietveld zuivert het gezuiverde afvalwater van Dow zelf. Het andere rietveld zuivert het effluent van RZWI Terneuzen.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Het effluent van het rietveld wordt verpompt naar een pilot met verschillende technologieën – ultra filtratie, ionenwisseling en omgekeerde osmose – met als doel om het op te werken tot productiewater voor Dow. Beide Phytoair systemen van 350 m² zijn uitgerust met diverse in-line sensoren om de systemen te monitoren.

“Een chemie-reus als Dow heeft nood aan een stabiele aanvoer van kwalitatief goed water. Het rietveld realiseert dit met een minimum aan onderhoud (eens per jaar uitspoelen van leidingen en nazicht technische toestellen) en een erg goedkope operationele werking. Het personeel van het rietveld bestaat immers uit de micro-organismen en rietplanten”, aldus Dion van Oirschot van Rietland.

De rietvelden worden gedurende twee jaar opgevolgd door professor Diederik Rousseau van Universiteit van Gent met doctoraatstudent Hafiz Khan. Op meerdere plaatsen van de Phytoair worden zuurstofmetingen gedaan en via in-line metingen worden ook de concentraties van ammonium, COD en nitraat continu opgevolgd. De monsternames en analyses van influent en effluent op standaard-parameters en microverontreinigingen gebeuren door studenten van de onderzoeksgroep Watertechnologie van Hogeschool Zeeland en gespecialiseerde laboratoria. De partners van dit project zijn Dow benelux, Evides industriewater, Waterschap Scheldestromen, Universiteit Gent, Hogeschool Zeeland en Rietland.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top