Sweco ondersteunde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bij de uitbreiding van RWZI Leidsche Rijn en begeleidde de aanbesteding en uitvoering.

Beschrijving

EFFICIËNTE EN DUURZAME UITBREIDING

HDSR had al besloten om de verouderde RWZI Maarssenbroek op te heffen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was van plan om RWZI Maarssen te renoveren. De twee waterschappen sloegen de handen ineen en besloten om het rioolwater aangevoerd op deze twee RWZI’s voortaan te laten verwerken door RWZI Leidsche Rijn. De capaciteit van RWZI Leidsche Rijn werd uitgebreid van 90.000 IE naar 165.000 IE*. Een efficiënte oplossing met financiële en beheersmatige voordelen.

Op het gebied van duurzaamheid zetten de waterschappen grote stappen met deze keuze. Het samenvoegen van drie RWZI’s komt, door het veranderde lozingspunt naar het Amsterdam-Rijnkanaal, de kwetsbare waternatuur in de Vecht ten goede.

Daarnaast biedt het samenbrengen van de rioolwaterstromen meer mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van energie. Ook is er minder CO2-productie. Win-win-win dus!

Op het terrein van RWZI Leidsche Rijn is een extra nabezinktank gebouwd, de beluchtingselementen zijn vervangen en de beluchtingscapaciteit is uitgebreid. Later heeft het hoogheemraadschap een voorbehandeling bijgeplaatst in de vorm van een fijnzeefinstallatie waarmee de biologische belasting wordt beperkt. In de toekomst kan de RWZI cellulose winnen uit het zeefgoed voor hergebruik.

Onze experts hebben de uitbreiding met de fijnzeefinstallatie gefaciliteerd zowel vanuit de inhoud als met de begeleiding van de aanbesteding en uitvoering. Nard Klaassens, teammanager Afvalwater en Gemalen: “Door onze uitgebreide multidisciplinaire kennis en expertise konden wij de concurrentiegerichte dialogen met leveranciers met succes voeren.” We hebben gedurende het gehele traject nauw samen gewerkt met het hoogheemraadschap en de aannemer.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top