Waterkwaliteitssensoren en dataloggers voor AQUON

Beschrijving

Recentelijk heeft Observator een aanbesteding van AQUON gewonnen voor de levering van waterkwaliteitssensoren, inclusief de bijbehorende dataloggers met intern modem. Als waterschapslaboratorium gebruikt AQUON deze meetinstrumenten voor het monitoren van de waterkwaliteit in de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. AQUON voert deze monitoringswerkzaamheden uit in opdracht van negen, aangesloten waterschappen en hoogheemraadschappen.

Omdat AQUON steeds meer van deze monitoringswerkzaamheden uit gaat voeren, hebben zij meer sensoren en dataloggers nodig. Om deze reden heeft AQUON – in samenwerking met een paar bedrijven, waaronder Observator Instruments – een raamovereenkomst gesloten voor de levering van deze apparatuur.

De eerste orders binnen dit contract zijn inmiddels geplaatst. Dit betreft voornamelijk EXO multiparameter sondes van Xylem/YSI. Hiermee kan onder andere temperatuur, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, pH, chlorofyl, blauwalg en nitraat worden gemeten. Deze sondes beschikken over een centrale wisser, waarmee alle sensoren schoon worden gehouden. Hierdoor is het mogelijk om langdurig metingen te verrichten, zonder tussentijds onderhoud. De multiparameter sondes worden veelal gebruikt in combinatie met Observator’s OMC-048 datalogger met een intern modem. De meetgegevens zijn dan direct online beschikbaar.

Naast de EXO sondes levert Observator ook:
– specifieke troebelheidssensoren (NEP-5000 familie);
– spectrale sensoren (OPUS en NICO) voor met name nitraat;
– en nutriënten analyzers (WIZ probe) voor onder andere nitraat, fosfaat, ammonium, stikstof en meer.

Scroll naar top