Waterschap Scheldestromen omarmt proef met inDENSE®

Beschrijving

Waterschap Scheldestromen en Sweco gaan samen een proef uitvoeren met als doel de capaciteit van rwzi Terneuzen te vergroten. Deze vergroting is noodzakelijk omdat de MBR-installatie op de rwzi, welke 20-30% van de voorbezonken vuilvracht behandelt, mogelijk uit bedrijf genomen gaat worden. Hierdoor zal de belasting naar de overige beluchtingstanks toenemen. Deze kunnen de extra belasting aan, mits de slibvolume-index (SVI) voldoende laag is. De huidige SVI maakt echter het bijbouwen van een extra nabezinktank noodzakelijk. Om de hiermee gepaard gaande forse investering te vermijden is Waterschap Scheldestromen geïnteresseerd in een innovatieve technologie van Sweco: inDENSE®.

De technologie bestaat uit toepassing van cyclonen in de afvoer van het surplusslib . Met de cyclonen vindt een continue selectie van de zwaardere slibfractie plaats waardoor de bezinkbaarheid van het slib verbetert (lage slibvolume index) en constanter blijft (geen voorjaarspieken). Tevens neemt de bio-P capaciteit toe.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top