Acquaint BV

Over ons

Acquaint is een samenvoeging van AQUA, INTEGRITY & INTERNATIONAL.

De doelstelling van Acquaint is om het toekomstig falen van leidingen te voorkomen door de inzet van inspectietechnieken en het toepassen van data science. Met behulp van deze middelen dient de leidingeigenaar in staat te zijn om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versnelt in control komen.

Leidingeigenaren en manager worden geconfronteerd met een toename van lekverliezen en vervangingsinvesteringen. De resterende technische levensduur is over het algemeen onduidelijk en het is lastig om het onderhoud ervan te prioriteren. Dit veroorzaakt een verhoogd risiconiveau. Om dit probleem op te lossen biedt Acquaint een nieuwe benadering van risicobeheersing, door middel van het combineren van verzamelde inspectiedata, data science en een eenduidige asset management methode.

Door uw medewerkers uit te rusten met onze inspectietechnieken, kunt u op elk moment en bij elke gelegenheid data verzamelen, wat resulteert in een grotere werknemersbetrokkenheid, plezier op het werk, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een toename van de betrouwbaarheid van uw assets. Acquaint streeft samen met u naar 100% voorspelbaarheid.

Inwendige leiding inspectie zorgt er voor dat iedere centimeter buis wordt onderzocht. Door gebruik te maken van verschillende technieken en sensoren zijn we in staat om lekkages, leiding ligging en mogelijke faalmechanismen inzichtelijk te maken. De toegepaste technieken zijn wetenschappelijk gevalideerd.

VOORDELEN:
100% INZICHT
85% KOSTENREDUCTIE
90% RISICOREDECTIE
98% CO2 REDUCTIE

Wat we inspecteren
• Carbon / roestvrij staal
• Gietijzer
• HDPE / PVC / GVK
• Asbestcement
• Beton

What we measure:
• Corrosie
• Uitloging / H2S aantasting (AC)
• Ligging (XYZ) / GIS
• Hoekverdraaiing verbindingen
• Voegwijdte (spie-mof-verbindingen)
• Wanddikte degradatie
• Ovaliteit en diameter
• Axiale spanning
• Draadbreuk (voorgespannen beton)
• Lekdetectie

ACQUARIUS I
Inwendige inspectie over de volledige lengte
Technische aspecten:
• Prop methode
• Draadloos
• Diameter ≥DN150 (≥6”)
• Ongelimiteerde lengte
• Bi-directioneel
• Geschikt voor overgang in diameter

AQUABRELLA
Kosteneffectieve inspectie van grote diameter leidingen
Technische aspecten:
• Draadloos
• Geen drukverschil (free floating)
• Inbrengen en uitnemen via gereduceerd mangat
• Passeren van vlinderkleppen
• Diameter ≥ DN600 (≥ 24”)
• Ongelimiteerde lengte
• Geschikt voor overgang in diameter

PIPE SCANNER
Uitwendige inspectie op locatie
Technische aspecten:
• Hoge dichtheid van metingen (>0.01mm)
• Diameter ≥DN50 (≥2”)
• Ongelimiteerde lengte

PUSH-PULL
Inwendige inspectie van korte leidingen
Technische aspecten:
• Diameter ≥DN80 (≥3”)
• Geschikt voor overgang in diameter
• Toepasbaar in zinkers

VOORDELEN:
WEINIG OVERLAST
GEEN DOWNTIME
FLEXIBEL PASSEREN VAN OBSTAKELS
ÉÉN RUN – KILOMETERS INSPECTIE
VOLLEDIGE TOESTANDSBEPALING
NIET DESTRUCTIEF
WETENSCHAPPELIJK GEVALIDEERD

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op