Biomar biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie

Beschrijving

Anaërobe afvalwaterzuivering met biogasproductie – energie uit afvalwater

Een bijzonder kenmerk van de anaerobe technologie is dat het organische koolstofverbindingen verzuurt en vergist om de eindproducten, methaan en kooldioxide, te produceren. Anaërobe methoden vereisen geen zuurstofbeluchting en produceren weinig overtollig slib.

Onze Biomar® anaerobe systemen zijn bijzonder geschikt voor de behandeling van afvalwater met hoge en/of intermitterend voorkomende CZV- en BZV-belastingen en voor seizoensgebonden werkzaamheden. Hoge CZV-belastingen worden verminderd bij lage reactorvolumes (kleine footprint).

Aërobe afvalwaterzuivering

Met onze Biomar® aërobe zuiveringsinstallaties wordt het afvalwater/micro-organisme-systeem voorzien van zuurstof om de afbraak van de bestanddelen van het afvalwater te bevorderen. Bij oxidatieve afbraak wordt de afvalwaterbelasting afgebroken tot minerale componenten. Onze Biomar® -activeringsinstallaties die gebruik maken van MBBR-, SBR- of SBBR-processen zijn bijzonder geschikt om zelfs aan de laagste grenswaarden (zoals CZV, BZV, P, N) te voldoen.

Scroll naar top