BLAUWE LIJN FlowTemp ST

Beschrijving

Een handige, draadloze oplossing voor meting van tapwaterhoeveelheid en –temperatuur. De compacte FlowTemp ST past onder vrijwel elke kraan. Het toestel meet gelijktijdig de tapwaterhoeveelheid in l/min. en de tapwatertemperatuur in °C. Deze meetwaarden kunt u draadloos uitlezen en loggen via de EuroSoft Live app of via een BLAUWE LIJN meetinstrument. U kunt digitale meetrapportage maken inclusief grafieken. De FlowTemp ST is niet alleen uitstekend toepasbaar bij het afregelen van een warmwatertoestel, maar tevens voor controle van de temperatuurstijging in functie van de tijd en voor het verrichten van nulmetingen bij het opleveren van een drinkwaterinstallatie. De FlowTemp ST is ook zeer geschikt voor legionellapreventie. De legionellabacterie kan voorkomen in drinkwatersystemen en vormt een risico voor de gezondheid. Vooral op risicolocaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen, dienen maatregelen te worden genomen om legionella te voorkomen. Een vorm van legionellapreventie is het toepassen van thermische desinfectie. Bij dit proces dient het drinkwatersysteem gedurende een bepaalde tijd te worden doorgespoeld met water van een bepaalde (hoge) temperatuur. De FlowTemp ST is geschikt voor temperatuur- en flowmeting conform NEN1006 en daarmee een ideaal instrument om dit proces te monitoren en de meetresultaten te rapporteren. NEN 1006 geeft de eisen met bijbehorende bepalingsmethoden en voorwaarden voor het ontwerp, de aanleg en het beheer waarvan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top