AQA OV-FLEX – automatisch aanpassende overstortdrempels

Beschrijving

AQA OV-FLEX is een zelfrichtende drempel die instroom van rioolvreemd water voorkomt zonder noodzaak van verhoging van de drempel. Dit vermindert wateroverlast en de hoge kosten voor onnodige transport en zuivering van schoon oppervlaktewater.

De innovatieve uitvoering maakt plaatsing eenvoudig te realiseren in nieuwe en aan te passen bestaande overstortputten.

– maakt lagere overstortdrempels mogelijk
– houdt oppervlaktewater buiten het riool
– voorkomt wateroverlast zonder energie
– is geschikt voor kleine en grote putten
– wordt ook in bestaande putten vlot geplaatst
– ondersteunt duurzaam en voordelig waterbeheer
– bespaart rioleringskosten

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin