Awite Biogas Analyser

Beschrijving

Awite Biogas Analyser

De transitie naar duurzame, hernieuwbare energie is in volle gang en biogas is daar een goed voorbeeld van. Biogas is een gas dat ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest, rioolslib of gestort huisvuil. Het biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2), maar ook componenten, zoals zuurstof (O2), waterstofgas (H2) en waterstofsulfide (H2S).

In het verwerkingsproces van biomassa naar biogas is het belangrijk essentieel om gasmengsel te analyseren om gevaarlijke stoffen, explosie- en brandgevaar op tijd te signaleren. Met een biogas analyser heeft u inzicht in de samenstelling van gassen. In biogas zijn de volgende componenten te meten:
• 0-100 vol % CH4
• 0-100 vol% CO2
• 0-25 vol% O2
• 0-5000 ppm H2S
• 0-2000 ppm H2

De biogas analysers worden onder andere toegepast bij:
– Industriële en agrarische vergistingsinstallaties;
– Afvalverwerkingsbedrijven;
– Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI);
– Ontzwaveling installaties;
– Warmtekrachtinstallaties (WKK);
– Biogas opwaardering naar aardgaskwaliteit

Wist u dat?
– Groen gas/biogas een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energieproductie?

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Scroll naar top