Beheerapplicatie SAM®; één systeem met volledig overzicht van uw rioolinstallaties

Beschrijving

De SAM® beheerapplicatie is de onafhankelijke beheerapplicatie voor volledig en optimaal beheer van al uw riooltechnische installaties. Dit biedt u de mogelijkheid om nu en in de toekomst uw installaties effectief te beheren en eenvoudig een meerjarenplanning op te stellen. Eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit zijn de uitgangspunten van deze beheerapplicatie.

De belangrijkste kenmerken van SAM:
———————————————
• Geschikt voor alle rioolinstallaties, waaronder gemalen, randvoorzieningen, IBA’s, overstorten, afsluiters, regenmeters, peilbuizen, stuwen en schuiven,
• Alle gegevens van de rioolinstallaties op de juiste wijze en volledig vastleggen én op effectieve wijze beheren,
• Duidelijk inzicht in de samenstelling en kwaliteit van elke installatie,
• Volledig op de hoogte van de huidige staat van elke installatie. Inzichtelijk is per installatie in hoeverre onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Werkzaamheden (onderhoud, vervanging, renovatie) kunnen door middel van risico gestuurd onderhoud vanuit een meerjarenperspectief worden gepland. Uitgaven zijn tijdig inzichtelijk, zodat hier vervolgens vroegtijdig op ingespeeld kan worden en extra uitgaven tijdig beoordeeld kunnen worden,
• Eenvoudig een interactieve meerjarenbegroting opstellen, gebaseerd op de werkelijke staat met een dynamische planning en op basis van de bruto verkoopprijzen van onderdelen,
• Voorzien van een centrale database met fabricaten, pomptypes, documentatie, vervangingswaarden van hoofdcomponenten en voorschriften,
• Webbased, daarmee overal te benaderen via computer, tablet en smartphone met een internetverbinding,
• Open databasestructuur, koppeling mogelijk met andere applicaties, waaronder telemetriepakketten,
• Mogelijkheid voor het invoeren en bijhouden van gegevens door derden, zoals onderhoudsbedrijven.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin