Flowtrackers® erfscheidingsdeksel

Beschrijving

Flowtrackers® erfscheidingsdeksel

De rioleringssystemen bevinden zich onder het maaiveld. Detectie van de componenten boven het maaiveld is niet mogelijk. Bij projecten uitgevoerd door derden en die later worden overgedragen aan de gemeente, is controle op de juistheid van de verstrekte gegevens daarom lastig. Door nu het aanbrengen van speciaal geprogrammeerde Flowtrackers tags op strategische plekken wordt dit probleem ondervangen en is controle eenvoudig.

De deksel, incl. tag, wordt op een standpijp gemonteerd welke tot maximaal 30 cm onder het uiteindelijke maaiveld komt en gaat vervolgens in de ‘slaapstand’.
Indien de huisaansluiting gedetecteerd en opgegraven dient te worden dan wordt met behulp van Flowtrackers® detectie apparaat een signaal uitgezonden waardoor de sensor uit de slaapstand komt en de locatie ervan exact kan worden herleid via speciaal ontwikkelde software.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin