Innovaties

Beschrijving

ATB Nederland is altijd bezig met innoveren. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in een bekroning als finalist van de KVK Innovatie Top 100.

ATB Nederland heeft dit weten te bereiken met twee innovaties die samen meer (milieu) winst uit slib kunnen halen. Om zo min mogelijk slib af te voeren moet het zo optimaal mogelijk ontwaterd worden. Hierbij speelt behandeling van het afvalwater met een polymeeroplossing een zeer belangrijke rol. Door de aangemaakte polymeeroplossing aan het afvalwater toe te voegen worden de zwevende delen in het afvalwater gebonden en vormen vlokken. De gevormde vlokken, die nog veel water bevatten, worden door een ontwateringsmachine verder ontwaterd. ATB Nederland heeft een combi van technieken om het ontwateringsproces te optimaliseren waardoor er minder slib hoeft te worden afgevoerd.

Twee innovaties
Deze nieuwe techniek van ATB Nederland bestaat uit twee innovaties, die zowel gecombineerd als apart te gebruiken zijn. ATB Nederland ontwikkelde ze samen met Duitse partners. De eerste innovatie betreft een “voormenging” bij gebruik van vloeibaar polymeer. Daardoor wordt dit extra actief en kan het optimaler vlokken. Dit vermindert het polymeerverbruik tot wel 40 procent. De tweede innovatie is een drietraps-meng-unit die er voor zorgt dat er optimale polymeervlokken ontstaan die zich met het slib vermengen. Deze unit beïnvloedt die vlokken zodanig dat ze nog meer aan zich kunnen binden zodat er hogere droge stof gehaltes worden bereikt.

Minder polymeer betekent milieuvriendelijker ontwateren. Maar natuurlijk ook lagere kosten; lagere kosten op de inkoop ervan en minder transportkosten voor het (ontwaterde) slib.

Enige procenten winst in een hoger droge stof gehalte in het slib kan bij een klant al leiden tot besparingen van 10.000 euro per procent. Als het slib wordt afgevoerd, vervoer je minder water. Dit leidt tot een lager gewicht en efficiënter drogen of verbranden (kost minder energie).

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top