Microverontreinigingen verwijdering

Beschrijving

ONZE VISIE
Sweco staat voor het creëren van een vitale watervoorziening voor een vitale woon- en leefomgeving. Het belang van het vergaand verwijderen van micro’s kan worden gekoppeld aan klimaatadaptatie, de mogelijke komst van waterfabrieken en zogeheten nieuwe sanitatie. Het verwijderen van micro’s is een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de effecten van droogte en verdroging (namelijk een verhoogde concentratie micro’s in oppervlaktewater), daarbij zal afvalwater tot bruikbaar zoetwater kunnen worden opgewerkt.

Bij het ontwikkelen en toepassen van technologieën voor verwijdering van medicijnresten, streeft Sweco naar minimalisatie van energie- en hulpstoffengebruik. Sweco-breed hebben we 15 jaar ervaring met het ontwerp en de realisatie van nageschakelde technologieën die kunnen worden ingezet voor de verwijdering van micro’s.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top