Nijhuis MediOxi – Medicijnresten verwijderen bij de bron

Beschrijving

We gebruiken in Nederland veel medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in het oppervlaktewater terecht. Daarom zal er nú gehandeld moeten worden om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Om de impact van medicijnresten te verminderen op het milieu, is samenwerking in de hele keten nodig om het water leven en de waterkwaliteit te verbeteren waardoor er een aanzienlijke bijdrage geleverd wordt aan een duurzamer Nederland.

Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen en gezondheidscentra via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Het afvalwater decentraal via MediOxi (in samenwerking met Van Remmen UV Technology) zuiveren zorgt ervoor dat deze stoffen effectief bij een ziekenhuis of gezondheidscentra direct kosteneffectief worden verwijderd om zodoende de waterkwaliteit voor mens en dier verbeteren.