Bilfinger Tebodin

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

Bedrijven zijn verplicht om vergunningen te hebben voor het gebruik, de opslag en de lozing van afvalstoffen om hun (negatieve) impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het waterleven te minimaliseren.

Voldoen aan de Nederlandse wetgeving met betrekking tot watergebruik en lozing van afvalwater betekent dat u kunt aantonen dat u uw bedrijf op een veilige manier exploiteert, waarbij u de impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater of de remming van afvalwaterzuiveringsinstallaties tot een minimum beperkt. Afhankelijk van het type industrie kan dit een uitdaging zijn omdat de regelgeving streng kan zijn en het handhaven van een goede oppervlaktewaterkwaliteit hoog op de (inter)nationale agenda staat. Bij Bilfinger Tebodin onderkennen we dit.

Wij kunnen ondersteunen met:
– Het opstellen van vergunningaanvragen.
– Grond- en oppervlaktewateronttrekkingen.
– Alle watergerelateerde deelonderzoeken inclusief Nederlandse waterkwaliteitsbeoordeling.
– Onafhankelijk advies over (afval)waterkwaliteit en -kwantiteit.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top