XELLETOR – Voor Slibontwatering

Beschrijving

Slibontwatering biedt enorme potentiële besparingen voor industrie, waterschappen en RWZI’s . De kosten van transport en verwijdering van het ontwaterde rioolslib maken vaak 80% van de bedrijfskosten uit.

Afhankelijk van de capaciteit van de installatie kan 1% meer droge stof in het ontwaterde rioolslib kostenbesparingen opleveren in het bereik van vijf tot zes cijfers.

Rioleringsslib Ontwatering op de nieuwe manier – Extra-prestaties met minder verbruik

Flottweg heeft een uniek centrifuge-concept ontwikkeld, specifiek voor de ontwatering van zuiveringsslib: de Flottweg X-serie.

Scroll naar top