18, 19 en 20 March 2025 | Evenementenhal Gorinchem

De Aquanoom

Water bottoms and dredging

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

Het beheer en onderhoud van waterbodems kent voor ons geen geheimen. In- en uitpeilen, directievoering, werkvoorbereiding en onderzoek behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten die wij als ingenieursbureau uitvoeren als het gaat om waterbodems en baggeren.

Wilt u weten hoeveel watergangen u beheert, dan kunnen wij een areaalbepaling voor u uitvoeren. Voor de areaalbepaling maken wij gebruik van GIS. Hierin worden kadastrale kaarten, leggerkaarten en de BGT ingelezen. Onze GIS-medewerkers zijn gespecialiseerd in areaalstudies voor waterbodembeheer en kunnen snel en nauwkeurig een eerste opzet van het areaal maken.

Voor u als beheerder zijn inzicht in de planning en de kosten rondom baggerwerkzaamheden van groot belang. Een goed baggerbeheerplan is hierbij een essentieel handvat. Nadat het areaal is vastgesteld, voeren wij een ‘middenmeting’ uit. Hierbij wordt de gemiddelde waterdiepte per watergang vastgesteld, de zogenaamde nulmeting. De gegevens vanuit de middenmeting vormen de input voor een nauwkeurige planning van de te baggeren watergangen voor de komende planperiode, de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Het MJOP wordt ondersteund door het baggerbeheerplan, dat inzicht geeft in de planning en de kosten.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll to Top