AquaTalk met OTT Hydromet

Rob ter Brake
OTT HydroMet

Even voorstellen…

Mijn naam is Rob ter Brake, civiel techneut van huis uit. Sinds 2016 werk ik voor de Duitse firma OTT HydroMet, onder waterbouwkundigen bekend van “de molentjes van OTT”. Ik ben Business Development Manager, verantwoordelijk voor de regio Nederland en Vlaanderen. Ik heb het voorrecht om te kunnen werken vanuit mijn kantoor in Hellendoorn. De vrijheid van handelen, de intensieve samenwerking met de klanten en het interessante productenpakket geven mij veel voldoening in het werk.

Wat maakt je enthousiast in je functie?

Samen met klanten constant zoeken naar oplossingen voor de continu wijzigende omstandigheden van het waterbeheer is zo motiverend. Schoon water wordt een schaars goed, daarvan zijn we ons nog niet voldoende bewust. Ik probeer een manier te vinden om optimaal met water om te gaan en verspilling tegen te gaan, zonder dat dit leidt tot overlast. Voor modern waterbeheer is meteorologie onontbeerlijk. Binnen OTT HydroMet is dat ook onderkend, daarvoor hebben we dan ook een hele productlijn met meteorologische sensoren, waarvan de Pluvio neerslagmeter wellicht de bekendste is.

Waar liggen voor OTT HydroMet de uitdagingen in een continu veranderende markt?

De markt verandert daar waar in het verleden waterbeheerders zelf meetsystemen aanschaften en installeerden, neigt men nu steeds meer naar de aanschaf van data. Dat houdt in dat een traditionele leverancier van producten, moet migreren naar een leverancier van totaaloplossingen. Het verdienmodel van een bedrijf verandert hierdoor drastisch. Als je een product verkoopt kun je de factuur immers direct versturen, verkoop je data, dan duurt het over het algemeen veel langer voordat je de initiële investering, kosten van hardware en installatie, terug hebt verdiend en zijn de risico’s over het algemeen groter. Deze transitie is één van de grootste uitdagingen voor bedrijven als OTT HydroMet.

Doordat OTT HydroMet onderdeel uitmaakt van het wereldwijde concern, Danaher, is de daadkracht groot. We kunnen investeren in innovaties en zijn bereid risico’s te nemen. Wij zien deze marktontwikkeling dan ook als een uitdaging en niet als een bedreiging.

Wat betekent Aqua Nederland voor OTT HydroMet?

OTT Hydromet is lange tijd vertegenwoordigd in Nederland door system integrators. Sinds 2016 is OTT Hydromet nu zelf vertegenwoordigd in Nederland. Via Aqua Nederland heb ik toegang tot het netwerk van klanten in Nederland en Nederlandstalig België. Op de beurzen is het eenvoudig de stand van de techniek te monitoren en in contact te komen met klanten.

En dan tot slot… een uitsmijter: Ben je een dromer, denker of doener?

Als ik terugkijk op mijn carrière (oei dat klinkt oud…), dan valt me op dat ik de neiging heb om voor de muziek uit te lopen. Je zou kunnen zeggen dat ik een “denker” ben, die ook heel graag doet. Zo had ik in de jaren 90, van de vorige eeuw, ik was toen afdelingshoofd waterhuishouding bij een waterschap, al een heel duidelijk beeld van modern waterbeheer. Mijn stelling was, stuur niet op het waterpeil, maar op de afgeleide van het peilverloop en neem weersverwachtingen mee in je beslissingen. Ik heb dat een aantal keren aan het bestuur trachten uit te leggen, maar zonder succes. Dat heeft mij destijds doen besluiten als ondernemer verder te gaan.

Het moderne waterbeheer doet nu zijn intrede en iedereen is er inmiddels van overtuigd dat voor het aansturen van bijvoorbeeld gemalen een in- en uitslagpeil al lang niet meer voldoende zijn.

Tot slot, ik hoop dat Corona spoedig beheersbaar wordt en we weer intensiever met elkaar in contact kunnen komen.

Wil je naar aanleiding van deze rubriek in contact komen met Rob ter Brake?
M: rob.terbrake@otthydromet.com
T: +31 (0)85 0645815
Of connect via LinkedIn:

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll naar top