Samen werken aan Stedelijk Water & Rioolbeheer

Het houdt de gemoederen flink bezig: klimaatverandering en de bijbehorende gevolgen. Meer zware regenbuien en hittegolven zorgen ervoor dat we hier slim op moeten inspelen. Klimaatadaptieve oplossingen vormen daarom ook een belangrijk item op de agenda van stedelijk watermanagers en rioolbeheerders. Hierbij is samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, bedrijven en burgers geen keuze, maar noodzaak.

Klimaatadaptief waterbeheer in de openbare ruimte

In de gemeentelijke rioleringsplannen is het beleid vastgelegd voor omgaan met hemelwater en grondwater. Riolen kunnen vaak de overvloed water tijdens een hoosbui niet aan, terwijl aan de andere kant droogte op de loer ligt. Door slimme nieuwe stedelijk waterconcepten toe te passen kan het overtollige regenwater opgevangen worden. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides.

 

 

Door het hemelwater in toenemende mate bovengronds te bergen of af te voeren via bijvoorbeeld wadi’s, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen, bereiken we een kosteneffectieve aanpak die bijdraagt aan een integrale benadering van groen, wegen en riolering en tevens helpt bij het beperken van hitte. Hierbij kunnen burgers ook een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld hun tuintegels te vervangen door meer groen, groene daken of het gebruik van een regenton.

Toekomstbestendig rioolbeheer

Ook werken rioolbeheerders of stedelijk watermanagers steeds meer met innovatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld drones in voor inspecties en metingen, kiezen voor sleufloze technieken of maken de shift van centrale naar decentrale afvalwaterverwerking. Door digitalisering wordt riolering steeds ‘slimmer’.

Waarom u als stedelijk watermanager of rioolbeheerder Aqua Nederland moet bezoeken?

Naast de ‘Watermarktplaats op de begane grond waar vraag en aanbod van producten en diensten op het gebied van waterbeheer worden gepresenteerd en gedemonstreerd, kunt u op de bovenverdieping ‘Next Level’ terecht voor het omvangrijke kennisprogramma, waar u door experts wordt bijgepraat over inhoudelijke en actuele thema’s. Next Level is tevens ingericht voor kennisleveranciers, waaronder ingenieurs- en adviesbureaus, innovaties en start-ups, kennisinstellingen, opleiders en specifieke leveranciers gericht op klimaat en stedelijk water. Ook is hier drie dagen lang een Stedelijk Watertheater vol met kennisdeling over rioolbeheer en predictive maintenance, scheiden van hemel- en rioolwater bij bron of transport.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2025 op het gebied van Stedelijk Water & Rioolbeheer? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2025.

Partners voor Stedelijk Water & Rioolbeheer

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top