Samen werken aan Drinkwater

Dat er iedere dag onbeperkt en schoon drinkwater uit de kraan komt is bijna vanzelfsprekend. Echter voor drinkwaterbedrijven een flinke uitdaging. Drinkwater moet voldoen aan strenge kwaliteits- en hygiëne-eisen en de mogelijke risico’s worden zorgvuldig beheerst. Drinkwaterbedrijven maken zich dan ook hard om drinkwaterbronnen schoon te houden. Samen met o.a. waterschappen, landbouworganisaties, bedrijven, overheden en natuurorganisaties pleiten drinkwaterbedrijven voor een schone leefomgeving, een verantwoord gebruik van de bodem en het beschermen van de waterkwaliteit zodat ook toekomstige generaties van drinkwater kunnen blijven genieten.

 

Daarbij komt dat de huidige veranderingen in het klimaat niet meewerken aan deze taken. We kennen nu eenmaal de periodes van extreme droogte en juist hoosbuien waar ons huidige stelsel het overmatige water maar nauwelijks aankan. Deze huidige situaties vergen slimme maatregelen, zodat we in de toekomst voldoende en kwalitatief water voor ieder doeleinde beschikbaar hebben.

Voldoende zoet water?

Helaas is onze zeer belangrijke nationale zoetwatervoorraad kwetsbaar. Hiervoor zijn we te afhankelijk van het weer en de hoeveelheid water die via rivieren ons land binnen stroomt.  Beide vormen van watertoevoer vertonen echter steeds grotere fluctuaties. Dit zorgt ervoor dat we zorgvuldig met de watervoorraad moeten omgaan en dat we met elkaar preventief maatregelen moeten treffen, zoals opslag van water, minder afvoer van regenwater via riool en het aanleggen van bufferzones rond natte natuurgebieden.

Opkomende stoffen

Er worden steeds meer schadelijke stoffen gedetecteerd in drinkwaterbronnen, denk bijvoorbeeld aan medicijnresten, industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en de veel besproken PFAS. Deze zogenaamde ‘vergrijzing van grondwater’ moeten worden tegengegaan. Daarom zijn er maatregelen voor bronberscherming in het leven geroepen met betrekking tot de medicijnresten voor de gehele geneesmiddelenketen, maar ook is er meer transparantie nodig over de te lozen stoffen door diverse bedrijven en bijbehorende vergunningen. Belangrijk daarbij is dat bij lage waterstanden de kwaliteit van het water minder wordt, doordat de concentratie van schadelijke stoffen toenemen.

Tijdens Aqua Nederland

Op Drinkwater Donderdag kunt u als drinkwaterprofessional kennisnemen van de laatste inzichten over o.a. legionella, kwaliteitsbewaking, opkomende stoffen, wetgeving en bronbescherming van partijen als KWR, Sweco, RWB en KNW. De kennistheaters zijn te vinden op Next Level.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2024 op het gebied van Drinkwater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2024.

Partners voor Drinkwater Donderdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top