Samen werken aan Drinkwater

Dat er iedere dag onbeperkt en schoon drinkwater uit de kraan komt is bijna vanzelfsprekend. Echter voor drinkwaterbedrijven een flinke uitdaging. Drinkwater moet voldoen aan strenge kwaliteits- en hygiëne-eisen en de mogelijke risico’s worden zorgvuldig beheerst. Drinkwaterbedrijven maken zich dan ook hard om drinkwaterbronnen schoon te houden. Samen met o.a. waterschappen, landbouworganisaties, bedrijven, overheden en natuurorganisaties pleiten drinkwaterbedrijven voor een schone leefomgeving, een verantwoord gebruik van de bodem en het beschermen van de waterkwaliteit zodat ook toekomstige generaties van drinkwater kunnen blijven genieten.

Voldoende zoet water?

Ons huidige watersysteem is erop gericht om zo snel mogelijk water af te voeren. Daarom is er een watertransitie nodig. We moeten water beter gaan vasthouden en zorgvuldiger met de watervoorraad omgaan. Dit betekent preventief maatregelen treffen, zoals opslag van water, minder afvoer van regenwater via riool en het aanleggen van bufferzones rond natte natuurgebieden.

'Kaderrichtlijn Water' uitdagingen

Er worden steeds meer schadelijke stoffen gedetecteerd in drinkwaterbronnen, denk bijvoorbeeld aan medicijnresten, industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en de veel besproken PFAS. Doelstellingen om deze zogenaamde ‘vergrijzing van grondwater’ tegen te gaan, worden vertaald in het Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moet het oppervlaktewater en grondwater zodanig chemisch schoon en ecologisch gezond zijn dat er met zo min mogelijk zuivering drinkwater van kan worden gemaakt. En deze doelstelling blijkt nu al moeilijk haalbaar te zijn.

Waarom u als drinkwaterbedrijf Aqua Nederland moet bezoeken?

Ieder drinkwaterbedrijf loopt tegen dezelfde uitdagingen aan om deze doelstellingen te behalen. Tijdens Aqua Nederland komt u in contact met waterprofessionals en experts om samen te werken aan deze uitdagingen. Naast de ‘Watermarktplaats op de begane grond waar vraag en aanbod van producten en diensten op het gebied van watertechnologie en waterbehandeling worden gepresenteerd en gedemonstreerd, kunt u op de bovenverdieping Next Level’ terecht voor het omvangrijke kennisprogramma, waar u door experts wordt bijgepraat over inhoudelijke en actuele thema’s. Denk aan waterkwaliteit, waterkwantiteit, zuiveringsmogelijkheden, alternatieve bronnen, best practices en meer.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2025 op het gebied van Drinkwater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2025.

Partners voor Drinkwater Donderdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top