Samen werken aan Afvalwater

Waterschappen moeten tegenwoordig steeds flexibeler omgaan met hun taken en verantwoordelijkheden. Zo zijn er tal van uitdagingen bijgekomen waarop waterschappen moeten anticiperen, zoals klimaatverandering, bodemdaling, verzilting, hoosbuien en langdurige droogte die allen een grote druk op het watersysteem leggen. Samen werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water is van groter belang dan ooit. Als waterschappen hun werk een dag niet zouden doen, zou dat in laag Nederland meteen tot problemen leiden.

 

Daarnaast bestaat de ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Er liggen veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Ook digitalisering staat hoog op de agenda en innovaties hierin zijn meer dan welkom.

Futureproof afvalwater zuiveren

De druk vanuit de maatschappij ligt steeds meer op duurzamer en energiezuiniger leven. Zo transformeren afvalwaterzuiveringen zich steeds vaker in een energiefabriek en/of grondstoffenfabriek. De huidige doelstelling voor waterschappen is om 100% energieneutraal te zijn in 2025. Om de efficiëntie van deze processen te verhogen worden er miljoenen geïnvesteerd in milieuvriendelijke maatregelen die zich terugverdienen.

 

Tijdens Aqua Nederland komt u in aanmerking met innovatieve oplossingen die ertoe kunnen leiden dat doelstellingen sneller en tegen lagere kosten worden bereikt. Naast de relatief gemakkelijke oplossing van het plaatsing van windturbines of zonnevelden op de zuiveringen, worden er steeds meer slimme technieken bedacht voor het produceren van energie, denk aan biogas en aquathermie, en voor het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, papier en bioplastic.

Digitalisering

Waterschappen ondergaan een digitale transformatie. Er is behoefte aan toepassingen die waterschappen kunnen helpen hun kerntaken slimmer, sneller, goedkoper en/of duurzamer uit te voeren. De huidige digitaliseringslag zorgt voor veel slimme oplossingen voor waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan een ‘digital twin’, een soort virtuele versie van de werkelijkheid die bijvoorbeeld aangeeft wanneer onderhoud nodig is, het gebruik van drones voor diverse toepassingen, maar ook het lanceren van de app Perceelwijzer, die de agrariër op perceelniveau informatie kan verstrekken over o.a. de grondwaterstand.

 

Daarnaast is digitale veiligheid met betrekking tot beschikbare (big) data belangrijk. Tijdens Aqua Nederland kunt u met  professionals in gesprek gaan over de laatste innovatieve producten en diensten voor deze digitale transformatie.

Tijdens Aqua Nederland

Op Waterschap Woensdag komen een aantal interessante kennissessies over Aquathermie, futureproof afvalwater zuiveren en digitalisering van partijen als KWR, TAUW, Sweco, Mobilis en KNW. De kennistheaters zijn te vinden op Next Level.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2024 op het gebied van Afvalwater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2024.

Partners voor Waterschap Woensdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top