Samen werken aan Afvalwater

Waterschappen hebben tal van uitdagingen waarop zij moeten anticiperen, zoals klimaatverandering, bodemdaling, wateroverlast, verzilting, hoosbuien en langdurige droogte die allen een grote druk op het watersysteem leggen. Samen werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water is van groter belang dan ooit. Als waterschappen hun werk een dag niet zouden doen, zou dat in laag Nederland meteen tot problemen leiden.

Doelstellingen

De ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn is binnen bereik. Er liggen veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. De volgende stap is klimaatneutraliteit in 2035. De focus ligt hierbij op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van lachgas en methaan, de uitstoot van derden die in opdracht van het waterschap werken en het terugdringen van broeikasgassen in hun omgeving. Waterschappen leggen daarmee de lat voor duurzaamheid hoger dan de landelijke ambities en hopen andere partijen te inspireren.

Duurzaamheid

Er worden drie speerpunten gehanteerd door waterschappen om duurzaamheid te bevorderen. De eerste is klimaatadaptatie, waarbij gewerkt wordt aan dijkversterking, de gevolgen van wateroverlast en droogte. De tweede is klimaatmitigatie. Hieronder valt energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen. De derde is circulaire economie, bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Waarom u als waterschap Aqua Nederland moet bezoeken?

Tijdens Aqua Nederland komt u in aanmerking met innovatieve oplossingen die ertoe leiden dat deze doelstellingen sneller en tegen lagere kosten kunnen worden bereikt. Naast de ‘Watermarktplaats op de begane grond waar vraag en aanbod van producten en diensten op het gebied van watertechnologie en waterbehandeling worden gepresenteerd en gedemonstreerd, kunt u op de bovenverdieping ‘Next Level’ terecht voor het omvangrijke kennisprogramma, waar u door experts wordt bijgepraat over inhoudelijke en actuele thema’s. Denk aan PFAS, futureproof waterzuiveren, energieneutraal, opkomende grondstoffen.

 

 

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2025 op het gebied van Afvalwater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2025.

Partners voor Waterschap Woensdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top