Samen werken aan Proceswater

Waterschaarste staat hoog op de agenda binnen de industrie. De wet- en regelgeving voor watergebruik en waterlozing in de industrie wordt steeds strenger. En dat is logisch, het water in Nederland raakt namelijk steeds meer vervuild en is moeilijker schoon te krijgen en te houden.

 

 

Waar de energietransitie al een start heeft gemaakt, is nu tevens de watertransitie gesprek van de dag. Groot waterverbruikers zoeken naar innovatieve manieren om water te besparen, te hergebruiken of ze onderzoeken alternatieve bronnen. Het is belangrijker dan ooit dat de markt samenwerkt om de toegang tot zoet water in de toekomst te garanderen.

Waterdiversiteit

Water kent op lokaal niveau unieke eigenschappen. Zo heeft ieder gebied zijn eigen waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterbeschikbaarheid. Met name in de zomer ervaren we de laatste jaren extreme droogte. Doordat de concentratie van schadelijke stoffen toeneemt bij een lage waterstand, daalt de kwaliteit van het kostbare water aanzienlijk. Reden te meer om de mogelijkheden te bekijken hoe het gebruik van proceswater op een andere manier ingevuld kan worden. Maar ook is het zinvol om te investeren in het herwinnen van grondstoffen uit het industrieel afvalwater.

Terugdringen van watergebruik

Industriële processen kunnen diverse waterbesparende maatregelen treffen. Herkomst van water hoeft niet altijd zuiver grondwater te zijn, maar afhankelijk van het doel, zou hier effluent van een afvalwaterzuivering ingezet kunnen worden. Hergebruik van water binnen de processen van een bedrijf of het aanpassen van procedures zorgt dat er minder verspilling is. Het slim inspelen op regionaal watergebruik kan daarnaast voor verrassende samenwerkingen zorgen. Bijvoorbeeld het ‘afvalwater’ van het ene bedrijf dat normaal geloosd zou worden, kan wellicht prima bruikbaar zijn voor het proces van de buurman. Zo kan op regionaal niveau aanzienlijk bespaard worden.

Waarom u als industrieel bedrijf Aqua Nederland moet bezoeken?

Voor de huidige ontwikkelingen rondom waterschaarste geldt
‘regeren is vooruitzien’. In welke besparingen kunt u als bedrijf nu al
investeren voordat er strengere wetseisen worden gesteld? Tijdens Aqua Nederland komt de gehele waterketen bijeen, waarbij alle huidige uitdagingen worden behandeld. Naast de ‘
Watermarktplaats op de begane grond waar vraag en aanbod van producten en diensten op het gebied van watertechnologie en waterbehandeling worden gepresenteerd en gedemonstreerd, kunt u op de bovenverdieping ‘Next Level’ terecht voor het omvangrijke kennisprogramma, waar u door experts wordt bijgepraat over inhoudelijke en actuele thema’s. Samen werken aan water is van groot belang om in de toekomst voldoende zoet water ter beschikking te hebben voor industriële processen. Hoe hiermee slim omgegaan
wordt, komt tevens aan bod in het kennistheater.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2025 op het gebied van Proceswater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2025.

Partners voor Proceswater Dinsdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top