Samen werken aan Proceswater

Waterstress, momenteel een van de grootste uitdagingen in Nederland, staat ook hoog op de agenda in de industrie. Waar de energietransitie al voorzichtig is gestart, is nu tevens de watertransitie gesprek van de dag. Groot waterverbruikers zoeken naar innovatieve manieren om water te besparen, te hergebruiken of ze onderzoeken alternatieve bronnen. Water is naast de eerste levensbehoefte ook van groot belang voor diverse sectoren. Het is dus belangrijker dan ooit dat de markt samenwerkt om de toegang tot zoet water in de toekomst te garanderen.

Waterdiversiteit

Waar energie een relatief homogeen product is, kent water op lokaal niveau unieke eigenschappen. Zo heeft ieder gebied zijn eigen waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterbeschikbaarheid. Met name in de zomer ervaren we de laatste jaren extreme droogte. Doordat de concentratie van schadelijke stoffen toeneemt bij een lage waterstand, daalt de kwaliteit van het water aanzienlijk. Ook zien we steeds meer tekenen van verzilting. Het afvalwater van industrie kan echter ook grondstoffen bevatten die teruggewonnen en verwaard kunnen worden.

Terugdringen van watergebruik

Industriële processen kunnen diverse waterbesparende maatregelen treffen. Herkomst van water hoeft niet altijd zuiver grondwater te zijn, maar afhankelijk van het doel, zou hier effluent van een afvalwaterzuivering ingezet kunnen worden. Hergebruik van water binnen de processen van een bedrijf of het aanpassen van procedures zorgt dat er minder verspilling is. Het slim inspelen op regionaal watergebruik kan daarnaast voor verrassende samenwerkingen zorgen. Bijvoorbeeld het ‘afvalwater’ van het ene bedrijf dat normaal geloosd zou worden, kan wellicht prima bruikbaar zijn voor het proces van de buurman. Zo kan op regionaal niveau aanzienlijk bespaard worden.

Samen werken aan water

Voor de huidige ontwikkelingen rondom waterschaarste geldt ‘regeren is vooruitzien’. In welke besparingen kunt u als bedrijf nu al investeren voordat er strengere wetseisen worden gesteld? Denk aan prijsdifferentiatie, waarbij voor de eerste levensbehoefte een laag tarief en voor ander gebruik een hoger tarief wordt gehanteerd als financiële prikkel om zuinig om te gaan met water. Maar denk ook aan de gevolgen van COVID-19 en de versnelde investeringen in industriële autonomie.

Tijdens Aqua Nederland

Tijdens Aqua Nederland komt de gehele waterketen bijeen, waarbij alle huidige uitdagingen worden behandeld door partijen als KWR, Croonwolter&Dros, TAUW en KNW. Samen werken aan water is van groot belang om in de toekomst voldoende zoet water ter beschikking te hebben voor industriële processen. Hoe hiermee slim omgegaan wordt, komt aan bod in het kennistheater op op Proceswater Dinsdag. De kennistheaters zijn te vinden op Next Level.

Heeft u suggesties voor het programma voor Aqua Nederland 2025 op het gebied van Proceswater? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2025.

Partners voor Proceswater Dinsdag

Lees ook meer over deze waterpijlers:

Scroll naar top