Waternet zet innovatief brakwaterproject in om drinkwaterproductie te verhogen

Waternet is gestart met het omzetten van brak kwelwater in drinkwater in de polder Horstermeer. Dit project maakt gebruik van omgekeerde osmose om het zout uit het water te verwijderen, waardoor het geschikt wordt voor consumptie. Het initiatief is een antwoord op de groeiende vraag naar drinkwater in Nederland. De proeven lopen van 2024 tot 2025, met de ambitie om in 2031 zes miljoen kubieke meter drinkwater per jaar te produceren. Dit project speelt een cruciale rol in de verduurzaming van de drinkwatervoorziening en het waarborgen van de toekomstige watervoorziening in de regio Amsterdam.

 

Een proactieve benadering van watertekorten

De regio Amsterdam kampt met een toenemende vraag naar drinkwater, die naar verwachting tegen 2030 zal stijgen tot 107 miljoen kubieke meter per jaar, en verder naar 122 miljoen kubieke meter in 2050. De capaciteit van de huidige drinkwaterproductie zal rond 2035 niet meer aan deze vraag kunnen voldoen, aldus de prognoses. Waternet’s innovatieve brakwaterproject biedt een duurzame oplossing om deze tekorten aan te pakken.

 

De technologie van brakwaterzuivering

De kern van het brakwaterproject is de toepassing van omgekeerde osmose, een geavanceerde techniek die zout uit het water verwijdert en de waterkwaliteit aanzienlijk verbetert. Deze technologie maakt het mogelijk om brak kwelwater, dat al duizenden jaren onder de grond zit en van zeer goede kwaliteit is, om te zetten in drinkbaar water. Het proefproject in de polder Horstermeer is een cruciale stap in deze richting en heeft de potentie om de drinkwatervoorziening in de regio aanzienlijk te verbeteren.

 

Langetermijnplannen en uitbreidingen

In het licht van de toenemende wateruitdagingen heeft Waternet ook plannen om de organisatie te splitsen in twee afzonderlijke entiteiten: één voor waterschapstaken en één voor drinkwatervoorziening en riolering. Deze splitsing, die naar verwachting in 2025 zal beginnen, is bedoeld om gerichter en efficiënter te kunnen inspelen op de verschillende water- en klimaatuitdagingen waarmee de regio te maken heeft. De bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet benadrukken de noodzaak van strategische samenwerking en een gefocuste aanpak om deze uitdagingen aan te gaan.

 

Conclusie: een duurzame toekomst voor drinkwater

Het omzetten van brak kwelwater in drinkwater is een baanbrekende stap in de verduurzaming van de drinkwatervoorziening in Nederland. Met de combinatie van innovatieve technologieën en strategische uitbreidingsplannen, streeft Waternet ernaar om de groeiende drinkwatervraag in de regio Amsterdam op een duurzame manier te kunnen blijven voldoen. Dit project is niet alleen een antwoord op de huidige watertekorten, maar ook een belangrijke investering in de toekomst van de drinkwatervoorziening.

 
Bronnen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top