Logo_AquaNederland Digitaal-01 copy

Aqua Nederland Digitaal - 2 juli

Samen werken aan water

Speciaal voor u hadden wij een bomvol programma samengesteld tijdens Aqua Nederland Digitaal. Sprekers namen u mee in hun expertise, onderzoeken en workshops. Hieronder treft u nog een overzicht van het programma.

Programma

Het programma bestond uit diverse onderdelen. Zo waren er 3 rondes met diverse parallelsessies, meerdere workshops, een techtalk, een keynote en diverse thematische netwerkcarrousels.

Parallelsessies ronde 1

13:15 - 13:45 uur

“Ons doel is het realiseren van een vitale waterinfrastructuur van de toekomst. Zo maken we samenlevingen en steden voor de generaties na ons veiliger, schoner en duurzaam. Maar hoe ziet deze toekomst eruit? Gaan we de waterkringloop sluiten: direct hergebruiken van gezuiverd afvalwater voor drinkwaterproductie? Of zijn er goede alternatieven?”

De voortschrijdende digitalisering zorgt ervoor dat ook de drinkwatersector steeds meer beslissingen baseert op data en modellen. Dit leidt tot betere beslissingen, mits we oog houden voor en op een geschikte manier omgaan met de onzekerheden in data en modellen. Een presentatie over een interessant fenomeen met praktische voorbeelden.

Duurzame besparingen kunnen alleen worden gerealiseerd als de efficiëntie van de afzonderlijke machines of componenten afgestemd is op de (wisselende) belasting van het proces en real time wordt gecontroleerd op de exacte hoeveelheid benodigde lucht in een aerobe waterzuiveringsinstallatie.
De integratie van technologie en processen vergroot de voorspelbaarheid, zowel van het procesverloop als met betrekking tot het van onderhoud. Het resultaat is minimalisering van risico’s en de meest gunstige TCO(Total Cost of Ownership).

De tijd dat hemelwater alleen werd verwerkt in gemengde of gescheiden riolering ligt ver achter ons. Omwille van duurzaamheid, klimaatadaptatie en oppervlaktewaterkwaliteit zijn de afgelopen decennia tal van nieuwe hemelwatersystemen ontwikkeld. Nieuwe typen hemelwatersystemen omvatten systemen die hemelwater bovengronds afvoeren, infiltreren en/of bergen, zoals wadi’s, kratjes, doorlatende verharding, groene daken en waterpleinen. Zulke hemelwatersystemen zijn vaak multifunctionele systemen, die naast de afvoer van hemelwater ook als weg- of als groenvoorziening fungeren. Waar met traditionele riolering over de loop der jaren veel ervaring is opgedaan en gemeenten vrij goed weten hoe zij deze moeten onderhouden, is de ervaring in het ontwerp en beheer van de nieuwere typen systemen een stuk beperkter. In mijn afstudeerproject aan de TU Delft heb ik onderzoek gedaan naar de faalmechanismen van nieuwe typen hemelwatervoorzieningen, met als uiteindelijk doel om het functioneren van deze hemelwatersystemen te verbeteren.

Netwerkcarrousel

13:45 uur - Afvalwater
14:00 uur - Drinkwater

Keynote

13:45 - 14:15 uur

Anders kijken naar de verandering

Arno Folkerts & Paul Smit | Folkerts & Smit

Hoe werkt verandering? Over dat thema spreken Arno & Paul al jaren. Daar waar verandermanagement in zo’n 70% van de gevallen mislukt, zien we in deze Corona crisis dat het gedrag van veruit de meeste mensen opeens wél verandert. Hoe werkt dat precies in ons brein? Hoe reageren mensen op een crisis? Welke inzichten kunnen we gebruiken als het gaat om vertrouwen, samenwerking en communicatie? Waarom is toiletpapier voor ons brein opeens zo belangrijk? Waarom werkte de uitspraak van Rutte: “Niet hamsteren!” averechts?

Parallelsessies ronde 2

14:15 - 14:45 uur

Schade aan rioolstelsels door boomwortels. De vraag is waarom leidingen blijkbaar zo aantrekkelijk zijn voor boomwortels en hoe wortels in staat zijn om buisverbindingen te passeren. Pas als we het groeigedrag van wortels nader onderzoeken, kunnen we dat beter begrijpen en de juiste maatregelen nemen.

Het belang van metingen om een goed inzicht in de staat van uw drinkwaterleidingen te krijgen, is steeds belangrijker. Niet alleen om te bepalen of er voldoende druk op de leidingen staat, maar ook om eventuele lekken snel op te sporen. Daarnaast zijn metingen essentieel om tijdig te voorkomen dat leidingen scheuren en kunt u er ook nog eens energie mee besparen

Het streven naar een circulaire economie is geen doel op zich, maar een middel voor toegang tot toekomstige welvaart. Maar hoe ziet dit er uit voor de watersector? De circulaire stip-op-de-horizon en de beoordeling van circulariteit met heldere criteria is hierbij van belang.

Paneldiscussie KNW

14:15 - 14:45 uur

KNW presenteert: “De waterprofessional in een veranderende markt”

Welke ontwikkelingen zien we in de markt, wat is relevant en wat betekent dit voor de waterprofessional en zijn organisatie. Waar liggen de kansen?

 

Paneldiscussie o.l.v. Monique Bekkenutte, directeur KNW, met als gasten:

Johan
Oost

Directeur Wetskills Foundation en Waterfootprint Implementation

Caroline Grootenboer

Transitioloog, RHDHV

Rosanne Franken

Manager Organisatie bij Waterschap Brabantse Delta

Floor
van der Heijden

Adviseur Waterveiligheid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Netwerkcarrousel

14:45 uur - Stedelijk Water & Rioolbeheer
15:00 uur - Proceswater

Parallelsessies ronde 3

15:15 - 15:45 uur

Voor koeling van processen wordt meestal oppervlaktewater gebruikt. Het koelwater bevat een diversiteit aan organismen die het koelwatersysteem vervuilen en dit kan operationele problemen opleveren. Daarnaast stimuleert een vervuild koelwatersysteem de vermeerdering van legionella en andere pathogenen. Met een (online) biologische meetmethode kunnen deze risico’s eenvoudig beheerst worden.

Dagelijks wordt er in Nederland ruim 5 miljard liter afvalwater geproduceerd. Water dat technisch én financieel een heel aantrekkelijke zoetwaterbron kan zijn voor landbouw en industrie. De haalbaarheid en kansen worden besproken én met enkele cases nader toegelicht. Benieuwd of dit ook voor uw bedrijf interessant is? Verken het samen met de Energie- en Grondstoffenfabriek!

Bij Rockflow, een product lijn van ROCKWOOL, werken we aan klimaat adaptieve oplossingen. Daarbij gebruiken we steenwol die we water absorberend hebben gemaakt. Samen met de eigenaar van een project, het ingenieursbureau en de aannemer om water management oplossingen te maken die aansluiten bij de lokale omstandigheden. In onze kennissessie zullen we laten zien hoe dit project in Schaarsbergen werd aangepakt en wat het resultaat is.

Rioolwater blijkt een spiegel van de samenleving. Het kan informatie opleveren over drugs- en medicijngebruik, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, maar ook de aanwezigheid van pathogenen zoals het Covid-19 virus. Deze informatie kan overheden helpen hun beleid te toetsen en te verbeteren.

Kunnen we met een data science-aanpak meer inzicht krijgen in hoe ons riool functioneert? Ja, dat kan! Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld uit de sector (het herkennen van rioolvreemd water en afwijkende debieten) nemen we je in deze sessie mee in hoe dit werkt én wat het oplevert voor waterschap en gemeente. Tastbaar en concreet.

Door de droogte van afgelopen zomers wordt nogmaals benadrukt dat mens en milieu sterk van elkaar afhankelijk zijn. Met het SRCT-systeem is het mogelijk om op een duurzame en chemievrije manier koelwater te behandelen, de water footprint te verkleinen én te besparen op operationele kosten die koeltorens met zich meebrengen.

Netwerkcarrousel

15:45 uur - Afvalwater
16:00 uur - Drinkwater

Interactieve Workshops & Techtalk

Simuleren, voorspellen en monitoren, samen maken we de drinkwaterwereld slim

De Envaqua TECHTALKS
13:15 - 14:00 uur

De sprekers geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op data gedreven asset management. Wat levert het op in technische zin? Hoe snel worden de investeringen terugverdiend? Welke interne of externe barrières ervaren de sprekers als ze deze moderne technologie in hun bedrijfsvoering of die van hun klanten willen toepassen? En hoe kunnen we die barrières wegnemen?

De PerceelTool

STOWA en Stichting RIONED
14:00 - 15:15 uur

Tijdens deze interactieve sessie maakt u op een gemakkelijke manier kennis met de PerceelTool.  Let op: Maximaal 15 actieve deelnemers. De overige deelnemers kunnen meeluisteren en -kijken en vragen en opmerkingen delen.

Leren innoveren van innovatiesuccessen

Joost de Haan | WaterWindow
14:45 - 15:30 uur

Om de slagingskans van nieuwe ideeën en innovaties te vergroten  moeten belemmeringen en barrières worden weggenomen. Het delen van praktische kennis tussen professionals biedt grote kansen voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen. Specifieke kennis is immers vaak alleen bij de innovator bekend. Hoe kan peer-to-peer contact kan helpen bij het wegnemen van belemmeringen voor innovaties: Hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Welke kennis kan én mag je delen online delen?

Wat kunt u nog meer doen?

Netwerkcarrousel

Ontmoet andere waterprofessionals door in de netwerkcarrousel te stappen. U wordt random aan iemand gekoppeld binnen een bepaald thema. Hierdoor ontmoet u wellicht nieuwe en écht relevante relaties. Durft u het aan?

Productdemo & standbezoek

300+ exposanten staan klaar om u in hun virtuele stand te ontmoeten. Bekijk hun profiel, filmpje, chat met de standbemanning of plan een videocall in. Bekijk donderdag tevens de uitgelichte productdemo’s van exposanten via de aangemerkte button.

Proceswater

Afvalwater

Drinkwater

Stedelijk Water

Sprekers

Ontmoet de sprekers die u graag meenemen in hun expertise. Leer van elkaar en ga samen aan de slag om uitdagingen in de watersector aan te pakken. 

 

Voor iedere doelgroep zijn er interessante sessies met  focus op drinkwater, afvalwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer.

Scroll naar top