Water is ons leven – Premium partner Endress+Hauser aan het woord

Endress+Hauser is leverancier van meet- en regelinstrumentatie voor procesautomatisering. Tijdens de Aqua NL beurs laat Endress+Hauser zijn expertise zien voor de drink-, oppervlakte- en proceswaterbranche. Endress+Hauser combineert hoogwaardige en innovatieve producten met diensten als kalibratiemanagement, softwaremanagement, afgestemde onderhoudsmethodieken en plant asset management solutions.  

Schoon drinkwater is een belangrijke levensbehoefte

Risicobeheer bij de productie en distributie van drinkwater is voor drinkwaterinstallaties over de hele wereld van strategisch belang geworden. Met de innovatieve Memosens technologie is de bewaking van de metingen heel gemakkelijk en betrouwbaar. Memosens is gebaseerd op digitale, intelligente sensoren met geïntegreerde data chip.

De digitalisering van de data in de sensorkop maakt het mogelijk om een stabiele meting te realiseren ongeacht externe factoren (zoals vocht en vuil) en een absoluut betrouwbare gegevensoverdracht. De gegevenschip in de sensorkop slaat alle relevante, sensorspecifieke informatie op, zoals kalibratiegegevens en geschiedenis. De taak van het kalibreren van de sensor is daarom niet langer geografisch gebonden aan het meetpunt en kan onder optimale omstandigheden in het laboratorium of de werkplaats worden uitgevoerd.

Memosens technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de vloeistofanalysetechnologie. Memosens biedt veilige gegevensoverdracht voor verhoogde beschikbaarheid van het meetpunt en probleemloze processen. Met Memosens 2.0 worden meetpunten volledig toekomstbestendig en klaar voor IIoT.

Afvalwaterzuivering veilig onder controle

Zonder automatisering kunnen moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties niet optimaal draaien. Online metingen vormen de basis voor procesbeheer en -optimalisatie. Dit betekent dat meettechnologie aan steeds strengere eisen moet voldoen voor betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gebruiksgemak.

Analysers van het Liquiline-platform, zoals de ammonium en fosfaat analysers, zijn geschikt voor  plug & play en makkelijke upgrade naar een meetstation – waarbij de installatie-inspanning tot een minimum wordt beperkt. Automatische kalibratie en reiniging en ook het lage verbruik van reagentia besparen u bedrijfs- en onderhoudskosten. Geavanceerde diagnose met toegang op afstand waarborgen de procesveiligheid en ondersteunen u bij het leveren van procesdocumentatie aan de autoriteiten. 

Van monsternemer tot kleine analyse-eenheid dankzij Liquiline CM44x 

De inlaat- en uitlaatpunten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie hebben speciale aandacht nodig. Controle op het water aan de instroomzijde is bijzonder belangrijk vanwege mogelijke verstoring van het biologische leven.  Het monitoren van de lozing levert niet alleen bewijs voor van de doeltreffendheid van de afvalwaterbehandeling, maar is ook cruciaal voor de bewaking van de pijpleidingen die het water lozen. Online metingen en bemonstering voor laboratoriummetingen worden hier tegelijkertijd uitgevoerd.

Alle parameters in beeld 

Endress+Hauser biedt een geavanceerde manier om online analyse en bemonstering te combineren in één enkel systeem. De basis voor deze innovatie is de Liquiline CM44x meerkanaalstransmitter, die niet alleen de analytische sensoren levert, maar ook de elektronische kerncomponent is van de CSF48 sampler serie. Eén enkele Liquiline transmitter

kan zowel monsternemingsprogramma’s als maximaal vier extra online parameters tegelijk aansturen.

Eenvoudige monstername met de Liquistation

De Liquistation CSF28 en CSF48 voor monstername is speciaal ontworpen voor toepassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioleringsnetwerken. Het apparaat voldoet aan de wereldwijde voorschriften (b.v. NEN 6600-1) en beschikt over een geavanceerd koelsysteem voor geconditioneerde opslag van de watermonsters. De programmering van de Liquistation is eenvoudig en wizard-gestuurd, het onderhoud kan zonder gereedschap uitgevoerd worden. Kortom, met deze monsternamestation bespaart u tijd en vereenvoudigt u het opzetten van uw bemonsteringsroutine. 

Services voor water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties

De exploitatie van een water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt veel uitdagingen met zich mee: wettelijke vereisten, interne normen, toenemende eisen aan de behandeling en een grotere complexiteit van de processen. Om aan uw verplichtingen te voldoen, is betrouwbare procesbesturing vereist. De processen kunnen echter maar zo goed zijn als uw meetinstrumenten. Om een probleemloze werking te garanderen, moeten ze op de juiste manier worden ontworpen, geïnstalleerd en regelmatig worden onderhouden.

Wij ondersteunen u hierbij. Dit stopt niet bij de levering van de instrumentatie. Van inbedrijfstelling en verificatie tot onderhoud en ondersteuning op afstand – garandeer de prestaties van uw instrumenten met ons serviceaanbod.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top