Nederlander grijpt naar waterschotten.
Waterschot B.V.

Nederlander grijpt naar waterschotten.

Mensen voelen de urgentie en zoeken naar tijdelijke waterkering.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Om hun woning te beschermen tegen het wassende water grijpen Nederlanders naar praktische voorzorgsmaatregelen. Vanuit het hele land neemt de vraag naar zogeheten waterschotten, waarmee snel en makkelijk tijdelijke waterkeringen kunnen worden gemaakt, rap toe. Dat signaleert Waterschot B.V., een van de grotere aanbieders van waterschotten.

Waterschotten zijn mobiele, zelfverankerende waterkeringen, in hoogte variërend van 50 centimeter tot 1 meter. Ze zijn licht, snel en makkelijk op te zetten en aan elkaar te bevestigen, om gebouwen en andere eigendommen te beschermen tegen waterschade. Vooral in stedelijk gebied -op harde vlakke ondergronden, zoals straat of betonnen vloer- worden ze ingezet.

Nu het hoogwater ons land steeds vaker teistert pieken de aanvragen voor deze oplossing tegen wateroverlast.

Rondom dijken en kades worden vaak zandzakken geplaatst door waterschappen of gemeenten, en dat blijft in principe een doeltreffend middel. Burgers hebben daar echter lang niet altijd baat bij. Bovendien is het tijdrovend en zwaar werk en heb je ze niet automatisch thuis liggen. “Mensen willen niet afhankelijk zijn van anderen en vooral snel handelen. Ter vergelijking: voor een waterkering ter grootte van een waterschot van 50 centimeter hoog heb je twaalf zandzakken nodig.”

Overigens zijn het niet alleen particulieren die veel belangstelling hebben voor waterschotten. Ook brandweer, waterschappen en gemeenten melden zich in toenemende mate. “Hier is de aanschaf van waterschotten vaak een onderdeel van een palet aan maatregelen om burgers te beschermen tegen wateroverlast en waterschade. Het plaatsen van de tijdelijke waterkeringen kan zo bijdragen aan burgerparticipatie, want het opzetten is immers niet moeilijk.” En bedrijven willen schade aan apparatuur zoals verwarmingsinstallaties en beluchtingsinstallaties, die in kelders staan, voorkomen. Als daar water komt is de impact vaak enorm.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top