Cellvation

Beschrijving

Het terugwinnen van grondstoffen en energiebesparing zijn de belangrijkste kenmerken van het Cellvation®-proces. Cellulose, het hoofdbestanddeel van toiletpapier, is een van de grondstoffen die uit rioolwater kunnen worden teruggewonnen. Cellvation® is de technologie om schone, verhandelbare cellulose te produceren.

De Cellvation®-installatie biedt, naast de productie van een waardevolle grondstof, een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bovendien wordt door de terugwinning van cellulose de hoeveelheid geproduceerd slib en dus het chemicaliën verbruik geminimaliseerd, de behandelingscapaciteit verhoogd en de kosten op een duurzame manier verlaagd.

Cellvation® ontving in 2017 de Aquatech Innovation Award al. Volgens de jury: “Dit is een zeer goed voorbeeld van resource recovery en is een perfect voorbeeld van de circulaire economie in actie.”

Media

Gallery

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin