Koenders Instruments BV

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

Koenders Instruments ondersteunt gemeenten met adequate data, kennis en informatie over de werking en het beheer van het stedelijk watersysteem. Wij doen dit doormiddel van het verzamelen, uniform opslaan, valideren, combineren en verrijken van relevante sensordata. Wij visualiseren sensordata, externe data, kaartlagen en modellen in één overzichtelijk online platform. Met onze domeinkennis voorzien we u van analyses en adviezen om benodigde interventies te voorspellen en overlastsituaties zoveel mogelijk te voorkomen.
~
Achtergrond
Gemeenten verzamelen al veel data over grond-, riool-, oppervlaktewater en neerslag. Deze data wordt vaak op een niet uniforme manier door verschillende partijen opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld via verschillende systemen. De aanwezige data biedt potentiële meerwaarde voor optimalisaties, innovaties en kostenbesparingen voor stedelijk waterbeheer, maar worden niet altijd volledig benut.
~
Onze werkwijze
Onze werkwijze bestaat uit 4 integrale stappen, namelijk:
1. Optimalisatie informatiebehoefte,
2. Slimme sensoren,
3. Digitale oplossingen,
4 Consultancy.
~
We helpen gemeenten van begin tot het eind met een keten aan activiteiten om het stedelijk waterbeheer zoveel mogelijk te baseren op kennis en informatie die voortvloeit uit relevante data.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top