Gecombineerde Nanofiltratie en UV-Oxidatie voor herbruikbaar water van drinkwaterkwaliteit

Informatie

Sprekers

Gecombineerde Nanofiltratie en UV-Oxidatie voor herbruikbaar water van drinkwaterkwaliteit

Van Remmen’s Advanox-reactor en NX-Filtration’s DNF-membraan vormen samen een geavanceerde waterzuiveringstechnologie voor stedelijke gebieden. Met UV geavanceerde oxidatie en directe nanofiltratie verwijderen ze >90% van microverontreinigingen, terwijl de DNF-membranen UVC-absorberende stoffen elimineren met hoge impact op efficiency. Het resulterende water, voldoet aan Nederlandse drinkwaterstandaarden, is herbruikbaar en bevat geen bromaat.
Deze innovatieve combinatie biedt stedelijke waterzuivering middelen voor klimaatadaptatie, waardoor steden en natuurlijke waterwingebieden veerkrachtiger worden tegen de gevolgen van klimaatverandering en groeiend waterverbruik. Kosten, impact en toepassing zijn gedemonstreerd en gepubliceerd door STOWA, een duurzame oplossing voor hoogwaardige waterkwaliteit in stedelijke omgevingen.

Scroll naar top