Geen groen zonder blauw, de veranderende rol van water in de stad

Informatie

Sprekers

Geen groen zonder blauw, de veranderende rol van water in de stad

Om steden leefbaar te houden in een veranderend klimaat is groen onontbeerlijk. Dat groen levert echter alleen ecosysteemdiensten als het goed van water is voorzien. Maar waar halen we dat water vandaan in tijden van droogte? Aan de hand van klimaatadaptieve voorbeelden gaan we nader in op de waterafhankelijkheid van stedelijk groen voor koeling, de mismatch tussen watervraag en -aanbod en oplossingen om optimaal gebruik te maken van blauwgroene oplossingen in de stad.

Scroll naar top