Veilig water voor hergebruik met behulp van NaNoX

Informatie

Sprekers

Veilig water voor hergebruik met behulp van NaNoX

Duik in de wereld van veilig en duurzaam waterhergebruik met NaNoX. Ontdek hoe nanofiltratie van NX Filtration, gevolgd door geavanceerde oxidatie door Van Remmen en geïntegreerd tot een operationeel systeem door Jotem, stedelijk water lokaal houdt en hergebruikt op Lelystad Airport. Verwijdering van organische microverontreinigingen staat centraal. Deze lezing is een must voor waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, industrie en ingenieursbureaus die streven naar schoon en veilig water.

Scroll naar top