Sandra Reynaers

Sandra Reynaers

Sandra Reynaers (Beleidsadviseur Waterkwaliteit) van Unie van Waterschappen zal vertellen over het belang van handelingsperspectief en bronaanpak van PFAS: Ervaringen van de Waterschappen

Scroll naar top