Betere bescherming van waterkwaliteit dringend nodig, waarschuwt ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een alarmerend rapport uitgebracht waarin wordt benadrukt dat de bescherming van de waterkwaliteit in Nederland aanzienlijk moet verbeteren. Schadelijke stoffen zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, PFAS, medicijnresten en microplastics vervuilen het grond- en oppervlaktewater, wat grote risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en de natuur. ILT roept op tot strengere regelgeving, beter toezicht en effectieve handhaving om deze problemen aan te pakken. Zonder deze maatregelen dreigt Nederland niet te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, wat kan leiden tot ernstige economische schade.

 

Schadelijke stoffen in water

In het rapport van de ILT wordt duidelijk gemaakt dat het Nederlandse water ernstig vervuild is door verschillende schadelijke stoffen. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouwsector dragen aanzienlijk bij aan de vervuiling. Daarnaast zijn er zorgwekkende hoeveelheden PFAS, medicijnresten en microplastics in het water aangetroffen. Deze stoffen zijn persistent en moeilijk te verwijderen, wat de zuiveringskosten voor drinkwaterbedrijven verhoogt en uiteindelijk de consument treft.

 

Economische gevolgen

De economische gevolgen van de slechte waterkwaliteit zijn eveneens zorgwekkend. Nederland dreigt niet te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, wat kan resulteren in sancties vanuit de Europese Unie. Dit kan leiden tot aanzienlijke economische schade en verhoogde kosten voor waterzuivering, wat op zijn beurt de druk op de drinkwaterbedrijven en consumenten verhoogt. De ILT benadrukt dat de kosten van preventieve maatregelen lager zijn dan de kosten van de gevolgen van vervuild water.

 

Verantwoordelijkheid en actie

Volgens de ILT ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het verminderen van schadelijke stoffen bij de producenten en gebruikers van deze stoffen. Het rapport roept op tot strengere regelgeving en betere afstemming tussen verschillende ministeries om de waterkwaliteit beter te beschermen. Het huidige stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving schiet tekort en moet worden versterkt met effectieve instrumenten en voldoende capaciteit en expertise bij toezichthouders.

 

Samenwerking en toekomst

Een integrale aanpak is essentieel om de waterkwaliteit te verbeteren. Samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat en lokale overheden, zijn cruciaal om ecologische doelen te bereiken en de waterkwaliteit te verbeteren. De ILT staat open voor dialoog met betrokken partijen om te begrijpen waar zij tegenaan lopen en hoe zij kunnen bijdragen aan een betere bescherming van onze waterkwaliteit.

 

Bronnen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top