Acquaint BV

Over ons

Acquaint is een samenvoeging van AQUA, INTEGRITY & INTERNATIONAL.

De doelstelling van Acquaint is om het toekomstig falen van leidingen te voorkomen door de inzet van inspectietechnieken en het toepassen van data science. Met behulp van deze middelen dient de leidingeigenaar in staat te zijn om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versneld in control komen.

Leidingeigenaren en manager worden geconfronteerd met een toename van lekverliezen en vervangingsinvesteringen. De resterende technische levensduur is over het algemeen onduidelijk en het is lastig om het onderhoud ervan te prioriteren. Dit veroorzaakt een verhoogd risiconiveau. Om dit probleem op te lossen biedt Acquaint een nieuwe benadering van risicobeheersing, door middel van het combineren van verzamelde inspectiedata, data science en een eenduidige asset management methode.

Door uw medewerkers uit te rusten met onze inspectietechnieken, kunt u op elk moment en bij elke gelegenheid data verzamelen, wat resulteert in een grotere werknemersbetrokkenheid, plezier op het werk, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een toename van de betrouwbaarheid van uw assets. Acquaint streeft samen met u naar 100% voorspelbaarheid.

Inwendige leiding inspectie zorgt er voor dat iedere centimeter buis wordt onderzocht. Door gebruik te maken van verschillende technieken en sensoren zijn we in staat om lekkages, leiding ligging en mogelijke faalmechanismen inzichtelijk te maken. De toegepaste technieken zijn wetenschappelijk gevalideerd.

Kijk voor meer informatie op: https://www.acquaint.eu/.

Gemarkeerd product

Vacatures

Neem contact met ons op